Slik bidrar du til Norges beredskap

DSB anbefaler at flest mulig er forberedt på å klare seg selv i en uke i en krise.

Dette bør du ha hjemme