Psykisk helse i kriser

I kriser og i møte med usikkerhet, er det normalt å oppleve bekymring, negative tanker, dårlig søvn, uro og andre sterke følelser. Noen blir mer påvirket enn andre. Her er noen tips som kan være nyttige for å håndtere egne følelser, og for å kunne støtte andre, i en krise. 


 • Bruk tiden på det du kan gjøre noe med, gjerne noe konkret som kan hjelpe deg med å fokusere dine tanker og å være til stede.
 • Fortsett i størst mulig grad med de rutinene du er vant med, for eksempel faste måltider og personlig hygiene.
 • Oppsøk sosial kontakt. Ta kontakt med venner, familie og andre hvis det lar seg gjøre. Sosial kontakt gir oss mulighet til å dele våre tanker og måter å håndtere ting på.
 • Prøv å tenk på mulige gode utfall av en krise – ikke bare de verste. Vi har generelt en tendens til å overdrive sannsynligheten for at noe farlig skjer.
 • Bruk pusteøvelser for å redusere stress. Det er en av de enkleste måtene å roe seg raskt ned på. Pusteøvelser kan utføres av hvem som helst, når som helst, med lite trening og uten kostnad.
 • Vær i fysisk aktivitet. Trening er forebyggende for nedstemthet og engstelse, og hjelper deg å fokusere på her og nå.
 • Forebygg søvnforstyrrelser. Stå opp og legg deg til faste tider. Unngå søvn på dagtid, oppsøk dagslys, og ikke ha det for varmt i rommet når du skal sove.
 • Forsøk å spise variert og sunn mat. Unngå et for høyt koffein-inntak, vær forsiktig med alkohol/rusmidler og sørg for god væskebalanse.
 • Bruk tid på å få humor inn i hverdagen. Humor er stressreduserende og kan være et godt hjelpemiddel i krevende situasjoner.
 • Søk hjelp og støtte. Ikke bli sittende alene med større bekymringer. Det finnes flere frivillige organisasjoner som har ulike tilbud. Du kan også ringe hjelpetelefonen (Mental Helse) på 116 123.
 • Ta deg tid til å lytte til barns bekymringer. Forsøk å gi ærlig, men ikke skremmende informasjon.
 • Forhold deg til informasjon som bygger på fakta fra myndighetene.

Rådene om psykisk helse i kriser er gitt av Forsvarets sanitet og Helsedirektoratet.

Se Helsedirektoratets veileder «Psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer» for mer informasjon.

Vi tror dette er interessant for deg