Bilde av kvinne som skrur opp lyden på radio
Foto: Johner

Slik får du informasjon ved kriser

Ved kriser og ulykker er det viktig at du har tilgang på offisiell informasjon om hva som skjer og hva du bør gjøre.


Varsling av befolkningen

Nødvarsel er en tjeneste fra norske myndigheter. Det betyr at hvis det oppstår en alvorlig situasjon med akutt fare for liv og helse der du er, så kan du få et nødvarsel til din mobiltelefon.

>> Les mer om Nødvarsel (ekstern side)

Nødvarsel er et tillegg til varslingsanleggene (ofte kalt tyfoner eller flyalarmen), som også kan brukes når befolkningen skal varsles om akutt fare. I Norge er det 1250 såkalte tyfoner som er plassert ut i større byer og tettsteder. Når alarmen uler, betyr det at du må søke informasjon.

>> Les mer om varslingssystemet i saken «Dette betyr flyalarmen»

Beredskapskanalen NRK P1

NRK har ansvar for å sende myndighetenes beredskapsmeldinger og viktig informasjon på radio. NRK P1 er beredskapskanalen som skal sikre informasjon til publikum, også dersom andre nyhetsmedier og offentlige nettsteder ikke er tilgjengelige. NRK kan også bryte igjennom med viktige meldinger til befolkningen på alle NRKs radiokanaler. Det spiller derfor ingen rolle om du hører på P13 eller P1+.

Falske nyheter

Krisesituasjoner er uoversiktlige, og noen kan ha egeninteresser av å spre feilinformasjon. Vær derfor ekstra oppmerksom på at du får informasjon fra pålitelige kilder. Slik avslører du falske nyheter.

Ha radio tilgjengelig

For å få med seg myndighetenes informasjon til befolkningen anbefaler vi alle husstander å ha en DAB-radio som går på batteri. Husk ekstra sett batterier.

Hvis du har bil, kan denne brukes til å lytte til radio og til å lade opp mobiltelefonen.

Vi tror dette er interessant for deg