Bruk biopeisen riktig

Om du fyller bioetanol på en biopeis eller bordpeis som brenner, kan det bli en eksplosjonsartet brann. Du må derfor være helt sikker på at flammen er slukket før du fyller på bioetanol.


Vær varsom ved fylling av bioetanol

De siste årene er det registrert flere alvorlige brannskader ved bruk av bioetanolpeiser og bordpeiser. De fleste brannskadene skjer ved feil påfylling. Bioetanol er svært brannfarlig og brenner med en svak, blå flamme som kan være svært vanskelig å oppdage.

Se hva som kan skje dersom du fyller bioetanol på en brennende peis (lenke til NRK Forbrukerinspektørene).

Les brukerveiledningen

Bioetanolpeiser, bordpeiser og liknende er i salg både i butikker og på nett.  Noen monteres på vegg, mens andre plasseres på gulv eller bord. 

Du bør velge en biopeis som er testet (sjekk i brukerveiledningen). Om produktet mangler brukerveiledning eller om veiledning ikkje er på norsk, bør du ikke kjøpe produktet. DSB krever at disse produktene er testet, dokumentert og merket slik at bioetanolpeisene er trygge å bruke.

10 råd for å unngå ulykke med biopeis

  1. Ikke fyll bioetanol når peisen brenner eller er varm.
  2. Unngå stearinlys eller andre tennkilder i nærheten når du fyller bioetanol.
  3. Fyll på fra 1 liters flasker.
  4. Ved søling, sørg for å tørke skikkelig opp.
  5. Plasser biopeisen slik at den ikkje kan velte.
  6. Ikke flytt biopeisen når den er i bruk.
  7. Forlat aldri peisen når den er i bruk.
  8. Plasser biopeisen utenfor rekkevidde for barn og dyr.
  9. Sørg for god lufting.
  10. Sjekk at biopeisen har synlig advarselmerking.

Vi tror dette er interessant for deg