Eldre par som deler av sin egenberedskap med en nabo
Foto: Ivar Kvaal/DSB

Felles egenberedskap

Det kan være krevende å planlegge egenberedskap for en uke. Husk at familie, venner og naboer kan hjelpe hverandre og samarbeide om gode løsninger.


Samarbeid og fellesskap er en stor ressurs i kriser. Snakk med dem rundt deg om hva som kan skje, hvordan dere kan bli rammet, og hvordan dere skal klare dere sammen.   

Finn din beredskapsvenn   

Finn ut hvem som kan trenge din hjelp, og hvem du kan få hjelp av. Med ulike egenskaper og kunnskaper kan familiemedlemmer, venner og naboer utfylle hverandre.    

Her er noen eksempler på ting dere kan hjelpe hverandre med:

  • Førstehjelp ved skader.   
  • Omsorg og støtte.   
  • Opphold og overnatting ved evakuering fra egen bolig.   
  • Oversettelse og forklaring av informasjon fra myndighetene.   
  • Praktisk hjelp til bruk av utstyr og verktøy.   
  • Innkjøp, bæring og transport.   
  • Bytte eller byttelån av utstyr og varer.    
  • Lån av mobiltelefon som er koblet til et annet nett enn din.   
  • Felles matlaging.  

Frivillige organisasjoner   

Skaff deg en oversikt over frivillige organisasjoner og lag i ditt nærmiljø. Innsats fra frivillige organisasjoner og tros- og livssynssamfunn løser mange viktige oppgaver i kriser. Engasjer deg gjerne i den frivillige beredskapen.    

På frivillig.no (ekstern side) kan du lese mer om hvordan du kan bidra i frivillig arbeid.

Egenberedskap i boligselskap  

Styret i borettslag eller sameier kan vurdere om det kan etableres et felles egenberedskapslager. For eksempel kan man gå sammen om å lagre drikkevann i kjeller eller andre fellesarealer.    

Styret har også ansvaret for å vurdere den samlede risikoen i bygget ved oppbevaring av brannfarlige gasser og væsker.