Vi ønsker deg en sikker hverdag

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) står bak sikkerhverdag.no.


Hvem er vi?

DSB skal ha oversikt over risiko og farer i samfunnet. Våre temaområder spenner bredt; fra brann og strøm, via produkter og forbrukertjenester, til gass og farlige stoffer.

Vi arbeider også med å forebygge ulykker, kriser og andre uønskede hendelser. Hvis ting likevel går galt, så skal vi sørge for at vi klarer å takle det også. 

Med sikkerhverdag.no vil vi fortelle deg hvordan du enkelt kan forebygge uhell hjemme hos deg selv. Her finner du også tips til hvordan du kan bli bedre rustet til å takle litt større kriser og hendelser.

Sammen er vi forberedt.

Kontakt oss

Vi tar gjerne i mot ris, ros og tips på epost: sikkerhverdag@dsb.no eller telefon 33 41 25 00.

Du finner oss også på facebook.com/sikkerhverdag

Henvendelser fra media rettes til DSBs pressevakt på telefon 992 52 000.

For fagfolk og virksomheter

Regelverk, publikasjoner og veiledninger til fagfolk og virksomheter finnes på dsb.no