Bilde av hygieneprodukter som dopapir og håndsprit.
Foto: Ivar Kvaal/DSB

God hygiene hvis vannet forsvinner

Dårlig hygiene kan føre til smitte og sykdommer. Hvis du ikke har vann i springen, blir personlig hygiene og renhold mer utfordrende.  Med litt planlegging kan du opprettholde god hygiene i en krise.


Råd om god hygiene

  • Ha våtservietter, håndsprit og engangshansker i boligen din.   
  • Ha ekstra toalettpapir og avfallsposer.  
  • Bruker noen bleier, menstruasjons- eller sanitetsprodukter bør du ha et ekstra lager. 

Tilgang på vann er noe vi nærmest tar for gitt i dag. Vi vasker hendene flere ganger om dagen, og en dusj hver dag er også en selvfølge for mange. Men hva hvis vannet blir borte en lengre periode?  

Uten tilgang på vann kan personlig hygiene raskt bli en utfordring. Dårlig hygiene er grobunn for smitte og sykdommer. Dette er det viktig å planlegge for, spesielt med tanke på mat og matlaging. 

Hvis vannet blir borte i en lengre periode 

God håndvask er viktig for å unngå sykdom og bakterier. Derfor må du være nøye med personlig hygiene, spesielt etter toalettbesøk og før matlaging. 

Hold boligen din ryddig og ren. Når du er nøye med å kaste søppel og matrester, kan du unngå problemer med bakterier og skadedyr. 

Hvis du ikke kan bruke toalettet, kan du lage et nødtoalett ved å tre en dobbel bærepose rundt toalettsetet eller en bøtte. Bæreposene kan knyttes igjen med dobbel knute og kastes i vanlig restavfall.    

Vann fra varmtvannsberederen og andre kilder 

Vann fra varmvannsberederen i boligen kan benyttes i en krise. Trekk ut støpselet før du tapper vann fra dreneringskranen i bunnen av berederen, men husk at dette vannet ikke bør drikkes.   

Du kan også vurdere å samle vann fra tak, elv eller ferskvann å bruke til for eksempel rengjøring eller kroppsvask. Ved atomnedfall eller kjemiske utslipp, kan dette være sterkt forurenset og utrygt å bruke. Derfor bør du først søke informasjon fra myndighetene.   

Vi tror dette er interessant for deg