Eldre mann og kvinne som ser på en smarttelefon
Foto: Johner

Vær kildekritisk

Krisesituasjoner er uoversiktlige, og informasjonen du får påvirker valgene du tar. Ved å være kildekritisk kan du unngå å bli lurt av falske nyheter og bidra til å stoppe spredningen av feilinformasjon.


Råd om kildekritikk

  • Søk informasjon fra myndigheter og redaktørstyrte journalistiske medier.   
  • Vær ekstra på vakt når du får informasjon som virker overraskende, skremmende eller gjør deg sint.    
  • Sjekk hvem som står bak informasjonen du får. Noen kan spre feilinformasjon med vilje.   
  • Vær oppmerksom på at både tekst, lyd, bilde og video kan manipuleres.    
  • Tenk over hvilken informasjon du deler videre.  

I kriser kan feilinformasjon lett spre seg. Det kan skje ved at krisen i seg selv skaper forvirring og misforståelser, men også ved at noen sprer feilinformasjon med hensikt, for eksempel for å destabilisere samfunnet. Derfor er det viktig å være nøye med å sjekke kildene du får informasjon fra, og å tenke over hva slags informasjon du deler videre.    

Les mer om hvordan du kan avsløre desinformasjon og falske nyheter på Medietilsynets nettsider.

Vi tror dette er interessant for deg