Opphavsrett på sikkerhverdag.no

Innholdet på sikkerhverdag.no tilhører Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, og er rettighetsbeskyttet etter lov om opphavsrett til åndsverk.


DSB har enerett til å fremstille eksemplarer av nettsiden sikkerhverdag.no og til å gjøre siden tilgjengelig for allmennheten. 

Ønsker du å kopiere eller på annen måte gjengi eller bruke innhold fra sikkerhverdag.no, må du ha skriftlig forhåndsgodkjenning fra oss. Dette gjelder også for bruk av de enkelte elementerne på nettsidene, som for eksempel tekster, sjekklister, fotografier, ikoner og logo. 

Du kan gjerne peke til sikkerhverdag.no fra andre nettsteder eller gjøre andre oppmerksom på innholdet via sosiale medier. 

Kopiering eller annen bruk som strider mot DSBs rettigheter kan medføre erstatnings- og/eller straffansvar.

Eventuelle spørsmål rettes til kommunikasjonsavdelingen i DSB på e-post servicedesk.kom@dsb.no eller telefon 33 41 25 00.