Bilde av kvinne som skrur opp lyden på radio
Foto: Johner

Hvordan varsles befolkningen ved kriser?

Tyfonvarsling og massemedia har historisk sett utgjort kjernen i Norges befolkningsvarsling. I tillegg finnes befolkningsvarsling i praksis i langt flere kanaler, for eksempel via internett, tv og mobiltelefon.


Tyfoner og "lytt til radio"

Sivilforsvaret har 1250 tyfoner som er plassert ut i større byer og tettsteder. Disse signalanleggene kan utløses av politiet når det er behov for å få befolkningens oppmerksomhet og få folk til å oppsøke informasjon. Norske myndigheter har også en egen beredskapsavtale med NRK. Hvis det skjer noe som gjør at myndighetene må nå ut med informasjon til mange på kort tid, gjøres dette via NRKs kanaler.

Tidligere baserte signalanleggene seg på FM-nettet. Etter hvert som FM-nettet blir skrudd av, så brukes Nødnett som ny signalbærer. Signalet sendes ut på samme måte som før og betydningene av signalet er det samme.

>> Les mer om varslingssystemet i saken "Dette betyr flyalarmen"

Hva gjør du hvis "alarmen" går?

Når tyfonene tuter i tre serier med ett minutts opphold mellom seriene betyr det "viktig melding - lytt til radio". Informasjon vil først og fremst bli gitt på NRK P1, men NRK kan bryte igjennom med viktige meldinger til befolkningen på alle NRKs radiokanaler. Det spiller derfor ingen rolle om du hører på P13 eller P1+.

>> Les mer om dekning og bruk av DAB-radio på NRKs nettsider

Hvis du hører signalet "Viktig melding – lytt på radio" betyr det i praksis at du skal søke informasjon. Informasjon vil i tillegg til på radio også bli gitt i andre kanaler, eksempelvis på myndighetenes egne nettsider, kriseinfo.no, nettaviser og tv. Mange kommuner sender også ut viktig informasjon via SMS.

Hvem har ansvar for hva?

Når det gjelder befolkningsvarsling og –informasjon er det flere aktører som har en rolle:

DSB/Sivilforsvaret har ansvaret signalanleggene. Kort sagt innebærer dette å sørge for at tyfonene virker og er klare til bruk. Sivilforsvaret gjennomfører en landsomfattende varslingsprøve to ganger i året – i januar og i juni. DSB har i tillegg ansvar for Nødnett.

Politiet har ansvaret for å trykke på knappen og utløse signalanleggene dersom det er behov for å varsle befolkningen. Hvis det er krig kan også Sivilforsvaret utløse signalet.

NRK har ansvar for å sende myndighetenes beredskapsmeldinger og viktig informasjon på radio. Det er også NRKs ansvar at meldingene kan nå frem, det vil si at dekningen til NRKs DAB-sendenett er så god at befolkningen har mulighet til å motta meldingene på sine DAB-radioer.

NORKRING har ansvaret for at distribusjonsnettet er oppe og går. Det vil si at de skal sørge for at NRK får sendingene sine ut til befolkningen ved at linjene virker.

Vegvesenet har ansvar for DAB-signaler i tunneler, slik at de som befinner seg i en tunnel når beredskapsmeldingen blir sendt på radio også hører meldingen. I tunneler med DAB-sendere vil meldingene komme på alle kanaler, ikke bare NRK P1. Skilt med radiosymbol på vil lyse opp for å fortelle bilistene at de må skru på radioen.

Nye metoder for varsling

I en verden i rask utvikling er det i økende grad viktig å kunne nå befolkningen på de teknologiene og kanalene som befolkningen bruker i det daglige. Dette er et bilde i kontinuerlig endring og det vil nok ikke være én teknologi eller én kanal som er det ene riktige svaret over tid. Det pågår flere arbeider for å modernisere befolkningsvarslingen.

DSB har for eksempel sett på hvordan man kunne brukt et mobilbasert befolkningsvarslingssystem til å sende ut informasjon om uønskede, potensielt farlige hendelser på mobiltelefonen. Et slikt system ville bli et supplement til dagens tyfonvarslingssystem.I tillegg er DSB involvert i arbeidet med å utvikle et pilotprosjekt for tekstbaserte nødmeldinger for døve og hørselshemmede.