Mann på kjøkken som fyller vann i plastdunker
Foto: G. Røkeberg/DSB

Slik lagrer du drikkevann

Vi anbefaler å lagre rundt 20 liter drikkevann per person. Det holder for en uke. Følger du rådene i denne artikkelen kan vannet fint lagres i årevis, og fortsatt være trygt å drikke.


Rengjør flasker eller dunker

For å sikre best mulig holdbarhet på vannet ved lagring bør man vaske flaskene eller kannene med såpe og vann, og skylle dem. Tilsett deretter to korker husholdningsklorin per 10 liter vann. La det stå i minst 30 minutter før du skyller godt. 

Bruk kaldt vann

Etter rengjøringen fyller du flaskene eller kannene helt fulle med vann fra springen. La vannet renne helt til det er kaldt, slik at du lagrer «nytt» vann. Varmt vann anbefales ikke som drikkevann, da varmt vann frigjør metaller fra rørnettet.

La vannet stå mørkt og kjølig

Vann skal helst lagres på et mørkt og kjølig sted uten direkte sollys. Sollys og høy temperatur kan langsomt bryte ned plastbeholdere slik at det blir lukt og smaksstoffer i vannet. Det kan også føre til vekst av alger. 

Vannbeholdere skal ikke oppbevares i rom hvor bensin, plantevernmidler og andre lignende stoffer står. Årsaken er at damp fra disse kan trenge inn i plast. 

Frost gjør at vannet fryser. Det kan ødelegge en full flaske, selv om vannkvaliteten ikke nødvendigvis blir dårligere.

Kan stå i årevis

Hvis vannet er tappet på godt rengjorte beholdere og vannet er av god kvalitet – som det meste av norsk drikkevann er – kan vannet stå i årevis. Med tiden vil stoffer fra plastbeholdere lekke ut i vannet. Det vil påvirke smaken på vannet, men vannet er ikke farlig å drikke. 

Se også intervju med Line Angeloff fra Folkehelseinstituttet som forklarer hvordan du skal gå fram for å lagre drikkevann som holder seg i årevis.

For å sikre god smakskvalitet bør man bytte vannet en gang i året. Du kan også vurdere å lagre vann på glass. Sammenlignet med plastlassbeholdere er glass tettere og mindre utsatt for inntrengning av lukt. Litt rar smak eller lukt har imidlertid ikke noe å si for helsen. 

Folkehelseinstituttets nettsider kan du lese mer om drikkevann.

Vi tror dette er interessant for deg