Bilde av tyfoner med by i bakgrunnen
Foto: DSB

Dette betyr flyalarmen

Rundt om i landet er det varslingsanlegg med sirener som skal varsle befolkningen ved akutt fare. Signalene testes to ganger i året. Her ser du hva de ulike signalene betyr.


Søk informasjon

Når tyfonene tuter i tre serier med ett minutts opphold mellom seriene betyr det "viktig melding - søk informasjon". Hvis du hører dette signalet betyr det i praksis at du skal søke informasjon. Informasjon om hva som skjer og hvordan du skal forholde deg blir gitt gjennom ulike media, for eksempel radio, tv, myndighetenes nettsider og sosiale medier. Dette signalet kan brukes både i fred og krig.

Flyalarm

Hvis sirenene varsler med korte støt i cirka ett minutt betyr det "fare for angrep - søk dekning". Dette signalet kan brukes hvis det er fare for flyangrep eller ved øvelser i krigsberedsskap.

Faren er over

Når sirenene tuter sammenhengende i et halvt minutt betyr det at faren er over.

Hør de ulike signalene på sivilforsvarets nettsider.

Varslingsprøve to ganger årlig

Varslingsanleggene testes hver vinter og sommer i fredstid, klokken 12 den andre onsdagen i  januar og juni. Det er signalet "viktig melding - søk informasjon" som testes.

Meld fra om feil

Enkelte ganger kan sirenene bli utløst på grunn av feil. Hvis det skjer er det fint hvis du melder fra til ditt nærmeste sivilforsvarsdistrikt med en gang. På sivilforsvarets nettsider finner du en oversikt over landets sivilforsvarsdistrikter.

Når brukes varslingen?

Varslingsanleggene kan bli brukt både i fred og krig for å varsle befolkningen ved akutt fare. I fredstid er det politiet som tar beslutning om slik varsling. Dette kan for eksempel være aktuelt ved gassutslipp fra industri eller dambrudd i vannmagasiner. I krig kan Sivilforsvaret utløse varslingsanleggene ved fare for flyangrep.

Hvor er varslingsanleggene?

Det finnes omtrent 1 250 varslingsanlegg i Norge. De fleste ligger i byer og tettsteder. Signalene vil kunne høres av over halvparten av befolkningen.

Hvem har ansvar for hva?

Vi tror dette er interessant for deg