Bilde av tyfoner med by i bakgrunnen
Foto: DSB

Dette betyr flyalarmen

I Norge har vi 1250 anlegg for å varsle befolkningen om akutt fare. Her kan du lese om når varslingsanleggene tas i bruk og hva signalene betyr.


Hva betyr de ulike signalene?

  • Søk informasjon. Når tyfonene tuter i tre serier med ett minutts opphold mellom seriene betyr det viktig melding - søk informasjon. Hvis du hører dette signalet betyr det i praksis at du skal søke informasjon. Informasjon om hva som skjer og hvordan du skal forholde deg blir gitt gjennom ulike media, for eksempel radio, tv, myndighetenes nettsider og sosiale medier. Dette signalet kan brukes både i fred og krig. 
  • Flyalarm. Hvis sirenene varsler med korte støt i cirka ett minutt betyr det fare for angrep - søk dekning. Dette signalet kan brukes hvis det er fare for flyangrep eller ved øvelser i krigsberedskap. 
  • Faren er over. Når sirenene tuter sammenhengende i et halvt minutt betyr det at faren er over. 
  • Hør de ulike signalene på sivilforsvarets nettsider.

Varslingsanleggene omtales ofte som flyalarmen og tyfonene, og kan bli brukt både i fred og krig for å varsle befolkningen ved akutt fare. I fredstid er det politiet som tar beslutning om slik varsling. Dette kan for eksempel være aktuelt ved gassutslipp fra industri eller dambrudd i vannmagasiner. I krig kan Sivilforsvaret utløse varslingsanleggene ved fare for flyangrep. 

Det finnes omtrent 1250 varslingsanlegg i Norge. De fleste ligger i byer og tettsteder. Signalene vil kunne høres av over halvparten av befolkningen. 

Varslingsprøve to ganger i året 

Sivilforsvaret gjennomfører en landsomfattende varslingsprøve to ganger i året for å sørge for at tyfonene virker og er klare til bruk. Dette gjøres klokken 12 den andre onsdagen i januar og juni. Det er signalet viktig melding - søk informasjon som testes. 

Hvem har ansvar for hva?

Vi tror dette er interessant for deg