Gutt og fargerike baller
Foto: Colourbox

Meld ifra om useriøse arrangører

Har du deltatt på en organisert fritidsaktivitet der arrangøren slurva med sikkerheten? Da vil vi gjerne ha beskjed. Sier du fra til oss, kan du forhindre at andre opplever det samme.


Skal ivareta sikkerheten

De som arrangerer fritidsaktiviteter har ansvaret for din sikkerhet. Ansvaret gjelder på tilrettelagte områder, som for eksempel i lekeland og klatreparker, og ved aktiviteter som for eksempel dykkerkurs, kajakkturer, og rafting, for privatpersoner.

Ansvaret gjelder både for kommersielle aktører og frivillige klubber eller lag, og uansett om du betaler for å være med eller ikke. Arrangøren må også ha vurdert risikoen ved tjenesten.

Meld ifra

Har du opplevd en arrangør som ikke tar ansvaret sitt på alvor, eller har du opplevd at aktiviteten var direkte farlig? Send en bekymringsmelding til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Hva er en forbrukertjeneste?

En forbrukertjeneste er en organisert fritidsaktivitet du som privatperson kan delta på. Hvis du blir med på en organisert fjelltur, deltar du i en aktiv tjeneste. Tenesta er passiv dersom du for eksempel er publikum på et idrettsarrangement. Begge deler regnes som forbrukertjenester. Opplæring og utleie eller utlån av utstyr er også en del av tjenesten.

Som deltaker har du krav på

  • nok informasjon og opplæring til å gjennomføre aktiviteten trygt
  • informasjon om mulig farar og hvordan disse skal unngås eller løses
  • nødvendig og sikkert utstyr, som for eksempel hjelm og redningsvest

Vi tror dette er interessant for deg