Er et produkt farlig?

Slik kan du melde fra om eller finne ut som et produkt er farlig.


Er et produkt trygt eller farlig?

Det skal være trygt å kjøpe varer i Norge. I jungelen av produkter på markedet dukker det likevel innimellom opp produkter som er farlige eller potensielt kan forårsake skade på deg eller miljøet rundt deg.

For å gjøre det lettere for deg som forbruker å finne ut av om et produkt er trygt eller farlig, har seks myndigheter sammen laget nettsiden farligeprodukter.no.

Søk etter farlige produkter her (åpner farligeprodukter.no)

farligeprodukter.no finner du produkter som direkte eller indirekte kan være skadelig for deg, samt en anbefaling om hva du bør gjøre. Produktene er meldt inn av forbrukere, leverandører eller produsenter.

Produkter som ikke finnes i denne databasen kan fortsatt være farlige. Dersom du mistenker at et produkt kan være skadelig, anbefaler vi deg om å melde det inn.

Sjekk før kjøp

Produsenter, importører og forhandlere har ansvar for å fjerne farlige produkter fra markedet. Likevel vil det fra tid til annen være farlige produkter i omløp. Det kan for eksempel skje hvis en forbruker ikke har fått med seg informasjonen om at produktet skal leveres tilbake til butikken, og selger det videre på bruktmarkedet. Det er også en risiko for produktet som skulle vært fjernet fra butikken likevel selges, eller at nettbutikker ikke forholder seg til norske myndigheters krav.

Gjør det derfor til en vane at du sjekker farligeprodukter.no hvis du skal handle, spesielt i utlandet, på internett eller på bruktmarkedet. Regnes produktet som farlig, bør du naturligvis styre unna.

Meld fra

Myndighetene trenger din hjelp til å fjerne farlige produkter fra markedet. Hvis du mistenker at et produkt kan være skadelig, håper vi derfor at du melder det inn til oss. Slike bekymringsmeldinger følges opp av myndighetene, og din melding kan forhindre skader på personer og miljø.

Meld fra til oss om et produkt som er farlig eller potensielt farlig.

Skal du registrere et farlig stoff (for eksempel dersom du har en gasstank på eiendommen din), skal du bruke et annet skjema. Les mer om innmelding av farlige stoffer. 

Hvem har ansvaret?

Ansvaret for produktsikkerheten ligger først og fremst hos markedsaktører som produsenter, importører og forhandlere. Dersom en markedsaktør oppdager mulige farer ved egne produkter, skal den gjøre nødvendige tiltak for å forhindre skade, og melde fra til myndighetene. Dette følges opp av seks ulike myndigheter i tett samarbeid.

farligeprodukter.no er informasjonen om farlige produkter er nå samlet på ett nettsted, slik at for at forbrukere og profesjonelle aktører ikke skal trenge å lete seg frem til informasjon fra ansvarlig myndighet. Disse myndighetene er med i løsningen: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Statens vegvesen, Sjøfartsdirektoratet, Mattilsynet, Miljødirektoratet og Arbeidstilsynet.