Er et produkt farlig?

Slik kan du melde fra om eller finne et farlig produkt.


Meld fra

I jungelen av produkter på markedet dukker det fra tid til annen opp produkter som er farlige eller potensielt kan forårsake skade. Dette kan være alt fra leker med løse deler og vannkokere som tar fyr, til produkter som mangler merking eller bruksanvisning.

Meld fra til DSB om et produkt som er farlig eller potensielt farlig.

Skal du registrere et farlig stoff (for eksempel dersom du har en gasstank på eiendommen din), skal du bruke et annet skjema. Les mer om innmelding av farlige stoffer. 

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) jobber for at produktene på markedet skal være trygge. Har du vært borti et farlig produkt? Meld fra til DSB, så unngår vi at andre opplever det samme.

Din henvendelse blir kun brukt i DSBs forebyggende arbeid. Kontaktinformasjonen du oppgir skal kun brukes av DSB hvis de har behov for flere opplysninger.

Finn farlig produkt

DSB har et register over hvilke produkter som er meldt inn som farlige eller potensielt farlige.

Søk etter produkter med farlige egenskaper