Bilde av fjellklatrer
Foto: Colourbox

Ditt ansvar ved organiserte fritidsaktiviteter

Sju av ti har tiltro til at deres sikkerhet ivaretas av arrangørene av ulike organiserte fritidsaktiviteter. Husk at du selv har ansvar for å vurdere egne ferdigheter og risiko.


Skal du ta dykkerkurs, dra på rideleir, leie kano eller på brevandring med instruktør? De som arrangerer slike tjenester må forholde seg til et regelverk som skal ivareta din sikkerhet. Likevel har du selv et ansvar for hva du begir deg ut på.

Unngå skade

Du har selv et ansvar for å unngå skade. Det er du som må vurdere om sikkerheten ved aktiviteten ser god nok ut. Spør deg selv om du har de rette forutsetningene for å delta og svar ærlig.

Har stor tillit til arrangøren

De fleste regner med at sikkerheten er tatt hånd om på en skikkelig måte. Mange tror også at arrangørene har beredskap, hvis det skulle skje noe. Jo yngre personene er, desto høyere tillit har de til arrangørene. Dette viser en undersøkelse Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har gjort.

Ikke alltid lett å redde deg

Myndighetene har redningsberedskap, men husk at redningsmannskapene ikke alltid kan komme raskt fram – spesielt ikke hvis du skal være i aktivitet langt fra allfarvei, i ulendt terreng eller under vanskelige værforhold. Noen ganger må redningsmannskapene også passe på at de selv ikke utsettes for fare.

Meld fra om farlig aktivitet

Har du opplevd en arrangør som ikke har tatt sitt ansvar på alvor, eller har du opplevd at aktiviteten var direkte farlig? Meld fra, slik at ikke andre opplever det samme.

Sjekkliste før start:

  • Har du nok kunnskap til å gjennomføre aktiviteten på en trygg måte?
  • Har du fått nødvendig veiledning og opplæring i hvordan aktiviteten skal gjennomføres?
  • Har arrangøren en kvalifisert person til stede som kan gi råd og veiledning underveis?
  • Er det behov for å bruke personlig verneutstyr som for eksempel hjelm, dykkemaske eller klatreutstyr? Har du dette utstyret og har du fått opplæring i hvordan det skal brukes?
  • Gir arrangøren inntrykk av å ta sikkerheten på alvor?
  • Vet du nok om risiko og sikkerhet ved aktiviteten ? Hvis ikke - still flere spørsmål.

Vi tror dette er interessant for deg