Skilt som peker til tilfluktsrom

Verdt å vite om tilfluktsrom

I Norge har vi rundt 20.000 tilfluktsrom, med plass til rundt 2,5 millioner mennesker. Tilfluktsrom er permanente beskyttelsesrom som skal beskytte befolkningen mot skader ved krigshandlinger.


Råd om tilfluktsrom

  • Tilfluktsrom skal beskytte befolkningen mot skader ved krigshandlinger. 
  • Myndighetene vil varsle når det er behov for å gå i dekning i tilfluktsrom. 
  • Oversikt over offentlige tilfluktsrom finner du på kart.dsb.no.  
  • De aller fleste tilfluktsrommene i Norge er private tilfluktsrom. Disse rommene er ment for de som oppholder seg i bygget. Eksempler: kontorbygninger, skoler, barnehager, borettslag og hoteller 

Tilfluktsrom ble bygget systematisk siden 2. verdenskrig frem til 1998. Rommene er bygget der man i sin tid regnet med at behovet var størst. Dette er først og fremst i byer og større tettsteder, der det oppholder seg mange mennesker.

Her i landet bor vi svært spredt, og det er store kostnader forbundet med bygging av tilfluktsrom. Det har vært og er liten sannsynlighet for krig og luftangrep mot sivilbefolkningen i Norge. Derfor finnes det heller ikke tilfluktsrom i alle kommuner, eller plass hele befolkningen.

Offentlige og private tilfluktsrom

Det finnes både offentlige og private tilfluktsrom. Offentlige tilfluktsrom er for alle som oppholder seg i et aktuelt område. Typisk ligger disse i tilknytning til idrettshaller, offentlige bygg eller parkeringsanlegg. Det er kommunenes ansvar å bygge, utstyre, innrede og vedlikeholde de offentlige tilfluktsrommene. Kommunen kan også disponere disse til andre formål i fredstid. Noen steder brukes tilfluktsrom for eksempel til øvelseslokaler for musikk, eller som arkiv. Rommene skal imidlertid kunne ryddes og klargjøres i løpet av 72 timer hvis situasjonen skulle kreve det. Offentlige tilfluktsrom er skiltet på utsiden.

Private tilfluktsrom er for dem som er tilknyttet en eiendom. Det kan for eksempel være personer som oppholder seg i kontorbygninger, skoler, barnehager, borettslag, bedrifter, butikker og hoteller. Private tilfluktsrom er bygget på byggherrens regning. Eier av bygget har ansvaret for å vedlikeholde rommet i fred og klargjøre og drifte av rommet ved beredskap. Det skal være skiltet til tilfluktsrommet inne i bygget.

Oversikt over tilfluktsrom

Hvis du vil vite hvor ditt nærmeste tilfluktsrom er, så kan du ta kontakt med kommunen og Sivilforsvaret i ditt distrikt for å få svar på dette. Noen kommuner har tilgjengeliggjort lister over hvor deres tilfluktsrom er plassert.

Ved en hendelse

Dersom det blir behov for å evakuere befolkningen gjøres dette etter nærhetsprinsippet. Dette betyr at beredskapen i kommunen i første omgang håndterer dette – og i den sammenhengen opplyser om tilgjengelige tilfluktsrom dersom det er nødvendig å rømme hit. Evakuering er også et relevant tiltak, dersom det av ulike årsaker skulle bli farlig å oppholde seg i et gitt område. Dette er det politiet som vurderer og informerer om.

Ved akutt fare kan varslingsanleggene brukes. Her kan du lese mer om de ulike varslingssignalene og hva de betyr.

I en tenkt situasjon der flyalarmen går, betyr det at man må søke informasjon og dekning. En DAB-radio med batterier er derfor viktig å ha. Er det ikke et tilfluktsrom i nærheten, er alternativet å trekke ned i kjelleren eller å holde seg unna vinduer og trekke inn i bygningen.

Vi tror dette er interessant for deg