Tips brannvesenet om brannfare

Hvis du oppdager noe som kan føre til brann så vil brannvesenet gjerne høre fra deg. Ditt tips kan bidra til å forebygge en alvorlig hendelse og redde liv.


Brannfarlige forhold

Det er nyttig for brannvesenet å få tips fra deg hvis du kommer over forhold som gjør deg bekymret for brannsikkerheten. Eksempler på forhold du bør melde fra om er manglende eller blokkerte rømningsveier, feil oppbevaring av brannfarlige varer, væsker eller gasser, uvettig bruk av ild i naturen eller annen brannfarlig aktivitet.

Du kan redde liv

Hvis du oppdager noe som kan være brannfarlig, ta kontakt med ditt lokale brannvesen og fortell om din bekymring.

Når brannvesenet får en bekymringsmelding vurderer de om de skal iverksette tiltak. Din bekymringsmelding kan bidra til å forebygge alvorlige hendelser og dersom uhellet virkelig er ute, redde liv. Opplysningene du gir brannvesenet behandles konfidensielt.

Slik melder du fra

Mange brannvesen er med i branntips.no, en felles løsning for innmelding av bekymringer til brannvesenet (ekstern side, åpnes i nytt vindu).

Brannvesen som ikke er med her, kan du komme i kontakt med via e-post eller telefon. Noen har også laget egne skjema som kan fylles ut på brannvesenets hjemmeside.

Skriftlig bekymringsmelding

Hvis du ikke finner et skjema og skal levere en skriftlig bekymringsmelding, husk å ta med opplysninger om hvem du er og kontaktopplysninger slik at brannvesenet kan ta kontakt med deg. Beskriv også hva du er bekymret for, på hvilken adresse de brannfarlige forholdene er og hvem brannvesenet eventuelt kan ta kontakt med der. 

Vi tror dette er interessant for deg