Bilde av studenter som flytter inn i leilighet
Foto: Johner

Brannsikker studentbolig - dette har du krav på

Skal du leie bolig? Før du signerer leiekontrakten bør du sjekke at utleier tar brannsikkerheten på alvor.


Den som eier boligen har ansvaret for å oppfylle kravene til brannsikkerhet. Disse kravene er:

Rømningsveier

Boligen må ha nok rømningsveier og disse må fungere. Sjekk hvilke rømningsveier du må ha. Som leietaker må du sørge for å holde rømningsveiene frie. For eksempel må du ikke lagre møbler og pappesker foran døren til baktrappen hvis denne er en rømningsvei.

Røykvarsler og slokkemiddel

Alle boliger skal ha brannalarmanlegg eller røykvarsler(e) og slokkeutstyr i form av husbrannslange eller brannslokkeapparat med skum eller pulver. Det skal være minst en røykvarsler i hver etasje. Den skal dekke kjøkken, stue, soner utenfor soverom og sonen utenfor teknisk rom. Det kan ikke være en dør mellom rommet der røykvarsleren henger og området som skal dekkes. Hvis du for eksempel har røykvarsleren i stua og du har dør inn til kjøkkenet, må du også ha en røykvarsler der. Alarmen skal kunne høres tydelig på soverom og oppholdsrom når dørene mellom rommene er lukket. Den som eier boligen har ansvar for at dette er på plass. Du som leier har ansvar for å teste røykvarslerene. Husk også å bytte batteri en gang i året.

Slokkeutstyr må vedlikeholdes slik at det virker og alltid er klart til bruk. Du som leier må sørge for jevnlig sjekk av apparatet. (egenkontroll). Eieren av boligen skal sørge for at slokkeutstyret blir kontrollert av kvalifiserte fagfolk hvert 5/10 år. Hvis du oppdager feil eller mangler ved utstyret, må du melde fra til boligeier.

Godkjent for utleie

Hvis boligen som leies ut er en egen utleiedel skal den være godkjent for utleie. Hvis det bare er rom i boligen som leies ut trenger utleier ikke en slik godkjenning.

Boligeier har ansvar for at

  • boligen har nok rømningsveier
  • det finnes brannalarmanlegg eller nok røykvarslere
  • det finnes slokkeutstyr - husbrannslange eller brannslokningsapparat - i boligen
  • slokkeutstyr blir kontrollert hvert 5/10 år

Den som leier har ansvar for å

  • teste røykvarslere og bytte batteri
  • kontrollere slokkeutstyret jevnlig (egenkontroll)
  • melde fra til utleier ved feil og mangler

 

Vi tror dette er interessant for deg