Elektrikerarbeid i boligen

Personer med fagbrev i elektrikerfaget og tre års relevant praksis kan arbeide lovlig på sitt eget elektriske anlegg. Hjemme hos andre må en registrert elvirksomhet utføre og dokumentere jobben.


Vennetjenester ikke lov

Hvis det elektriske anlegget svikter kan det være fristende å be en elektriker om en vennetjeneste for å spare noen kroner. Dette er imidlertid ingen god ide. For at arbeid hos andre skal være lovlig må jobben gjøres og dokumenteres av en registrert elvirksomhet. Elektrikeren du kjenner kan gjerne være ansatt der, men det er selve virksomheten som må påta seg jobben.

Her kan du finne registrert elvirksomhet

Be om samsvarserklæring

Som eier og bruker av en bolig eller fritidsbolig må du altså bruke en registrert elvirksomhet til alle endringer og oppdateringer av det elektriske anlegget. Dette er for å sikre deg som forbruker, både i forhold til el- og brannsikkerhet – og juridisk, skulle det oppstå skader og problemer i etterkant. Alt arbeid på det elektriske anlegget skal dokumenteres med samsvarserklæring, og dette kan bare utstedes av registrert elvirksomhet.

Elektriker i egen bolig

Hvis du er utdannet elektriker og har tre års relevant praksis fra bygging og vedlikehold av elektriske lavspenningsanlegg i bygninger (etter bestått fagprøve), kan du selv gjøre arbeid på det elektriske anlegget i egen bolig og på egen hytte. "Egen bolig" betyr der du bor fast/er folkeregistrert.

Viktig dokumentasjon

Arbeidet skal dokumenteres i tråd med krav i relevant forskrift, på samme måte som en registrert elvirksomhet er pålagt. Signer dokumentasjonen med eget navn. Denne dokumentasjonen skal følge det elektriske anlegget. Skal du selge huset er det lurt å legge ved en kopi av fagbrevet ditt og dokumentasjon på relevant praksis. Dermed får den nye eieren dokumentasjon på at du oppfylte kravet til å kunne ha det faglige ansvaret for jobben du gjorde.

Vi tror dette er interessant for deg