Bruk oljefylte ovner riktig

Flyttbare oljeovner er ikke farlige. Likevel er det enkelte ting du må huske på dersom du vurderer å kjøpe eller allerede bruker oljefylte ovner.


Be om dokumentasjon

Kjøp ovnen fra en forhandler som har kjennskap til produktet. Du bør også be om å få se dokumentasjon på at ovnen er produsert i samsvar med EU-krav. Disse gjelder også i Norge.

Vær til stede under bruk

Vær til stede når ovnen er skrudd på. Da oppdagar du det raskare hvis ovnen blir for varm, begynner å leke eller andre feil oppstår. Ikke bruk ovnen når du er bortreist eller mens du sover. Bruk aldri skjøteledning på ein flyttbar oljeovn. Det kan være brannfarlig.

Plasser ovnen riktig

Dekk aldri til en flyttbar oljeovn med klær eller andre ting. Sørg også for at ovnen er plassert med god avstand til brennbart materiele. Det er fort gjort å velte ovnen under lek. Vær derfor ekstra forsiktig når små barn eller dyr er i same rom som ovnen.

Byt ovn etter fem år

Bruk aldri en ovn som lekker olje. Hvis du oppdagar at ovnen lekker, levér den tilbake til forhandleren. Dersom du skal rydde vekk ovnen, sørg for at den blir oppbevart stående.

Flyttbare oljeovner bør byttes ut etter fem års bruk. Brukte ovner kan leveres inn hos en elektroforhandler eller på et avfallsanlegg.

Viktig å huske på

  • Les bruksansvisningen og bruk ovnen riktig. Bruksanvisningen skal være på norsk eller et annet skandinavisk språk.
  • Ikke bruk skjøteledning.
  • Ikke dekk til ovnen eller plasser den i nærheten av brennbart materiale.
  • Pass på at ovnen ikke velter ved lagring og bruk, eller blir skadd under flytting. Ovnen skal oppbevares stående.
  • Bruk aldri en ovn som lekker olje. Ovner som lekker skal leveres tilbake til forhandleren.
  • Bytt ut ovnen etter fem års bruk.

Vi tror dette er interessant for deg