Dette betyr CE-merket

CE-merket er en dokumentasjon på at produktet oppfyller grunnleggende krav til sikkerhet. Merket sier ingenting om kvaliteten på produktet.


Hva betyr CE-merket?

Et CE-merket produkt skal ikke være til skade for menneskers sikkerhet og helse eller for miljøet. Når en produsent setter CE-merket på et produkt erklærer han at produktet er sikkert og at dette kan dokumenteres.

Hva skal CE-merkes?

Produkter som skal CE-merkes er blant annet elektriske husholdningsapparater og personlig verneutstyr som for eksempel sykkelhjelmer og andre beskyttelseshjelmer. Leketøy og kostymer til barn skal også være CE-merket.

Sped- og småbarnsutstyr som barnevogner, smokker, trappegrinder og barnestoler har ikke krav til CE-merking. Det er heller ikke krav til CE-merking av møbler og tekstiler. Kostymer til barn er et unntak, fordi de disse er definert som leketøy.

Hvordan kontrolleres CE-merkede produkter?

Det er mange ulike produkter som er CE-merket, derfor er det også forskjellige myndigheter som han ansvar for å kontrollere produktet. Ofte oppsøker myndighetene steder hvor produktene selges. Hvis myndighetene finner produkter som ikke er merket, merket feil eller som er merket, men som ikke oppfyller sikkerhetskravene, krever de at produktene trekkes tilbake fra markedet.

Hva betyr CE?

Bokstavene CE er en forkortelse på det europeiske fellesskapet – la Communautè Europèenne. Produkter som er CE-merket kan sirkulere fritt innenfor EØS-området.

Vi tror dette er interessant for deg