Bruk oljefylte omnar riktig

Flyttbare oljeomnar er ikkje farlege. Likevel er det enkelte ting du skal hugse på dersom du vurderer å kjøpe eller allereie brukar oljefylte omnar.


Be om dokumentasjon

Kjøp omnen hjå ein forhandlar som har kjennskap til produktet. Du bør også be om å få sjå dokumentasjon på at omnen er produsert i samsvar med EU-krav. Desse gjeld også i Noreg.

Ver til stades under bruk

Ver til stades når omnen er skrudd på. Då oppdagar du det raskare viss omnen blir for varm, byrjar å leke eller andre feil oppstår. Ikkje bruk omnen når du er bortreist eller mens du søv. Bruk aldri skøyteleidning på ein flyttbar oljeomn. Dette kan vere brannfarleg.

Plasser omnen riktig

Dekk aldri ein flyttbar oljeomn med klede eller andre ting. Sørg også for at omnen har god avstand frå brennbart materiale. Det er fort gjort å velte omnen under leik. Ver derfor ekstra forsiktig når små born eller dyr er i same rom som omnen.

Byt omn etter fem år

Bruk aldri ein omn som lek olje. Dersom du oppdagar at omnen lek, lever den tilbake til forhandlaren. Dersom du skal rydde omnen vekk, sørg for at omnen blir oppbevart ståande.

Omnane bør bytast ut etter fem års bruk. Brukte omnar kan leverast inn hos ein elektroforhandlar eller på eit avfallsanlegg.

Viktig å hugse på

  • Les bruksrettleiinga og bruk omnen riktig. Bruksrettleiinga skal vere på norsk eller eit anna skandinavisk språk.
  • Ikkje bruk skøyteleidning.
  • Ikkje dekk til omnen eller plasser den i nærleiken av brennbart materiale.
  • Pass på at omnen ikkje veltar ved lagring og bruk, eller blir skadd under flytting. Omnen skal oppbevarast ståande.
  • Bruk aldri ein omn som lek olje. Omnar som lek skal leverast tilbake til forhandlaren.
  • Byt ut omnen etter fem års bruk.

Vi tror dette er interessant for deg