Foto: Colourbox

Trygg lading av elektrisk sykkel, sparkesykkel og ståbrett

El-sykler, el-sparkesykler, ståbrett og lignende blir stadig mer vanlig. De fleste av disse har litium-ion-batterier, og i noen få tilfeller har lading av batteriene ført til branner. Følger du disse rådene reduserer du sannsynligheten for brann.


Et godt råd er å alltid lese og følge sikkerhetsanvisningene og bruksanvisningen som følger med produktet. Bruk laderen som er anbefalt av produsenten.

Batteriet skal være merket med produsent, typenummer og ha eget CE-merke. Til sammen gir det en indikasjon på at batteriet følger alle sikkerhetskrav, og at det er trygt å bruke. 

Brannsikker lading

Ikke gå fra et batteri som ligger til lading, og hold god avstand mellom batteriet og annet brennbart materiale. Sjekk om laderen eller batteriet blir unormalt varm under ladning. Dette kan indikere at det er noe feil på produktene dine. Ha gjerne en røykvarsler i nærheten av produktet du lader.

Helt, rent og tørt

Pass på at batteriet ikke faller på bakken når du tar det av sykkelen, vær også oppmerksom på at batteriet kan skades ved hardhendt bruk. Også batterier som ikke står til lading kan ta fyr. Årsaken er som oftest at batteriet har fått en skade. Har du mistanke om at det er skadet, er det best å få forhandleren til å ta en sjekk.

Lad ikke batteri med smuss og fukt rundt kontaktene, dette kan føre til kortslutning, varmeutvikling og brann. Det er derfor smart å holde området rundt kontaktene rene og tørre.

Før du lader:

  • Les bruksanvisningen
  • Ikke bruk umerkede batterier
  • Ikke lad mens du sover eller ikke er hjemme
  • Ikke lad et skadet batteri
  • Rengjør batteriet

Hva gjør du hvis det blir brann?

Hvis det begynner å brenne, så fjerner du produktet fra brennbare omgivelser hvis det er mulig. Ta laderen ut av stikkontakten. En brann i batteriet kan holdes i sjakk ved å tilføre vann for å kjøle det ned.

Mange litiumbatterier inneholder en brennbar væske som ved tilstrekkelig oppvarming avgir en brennbar gass. Batteriet vil derfor ta fyr igjen om det ikke blir kjølt ned.

Hvis det oppstår en brann du ikke har kontroll på, må du ringe brannvesenet på 110.

Brannhendelser

Statistikk på branner/branntilløp i el-sykkel, balansebrett/ståbrett og liknende. Statistikken viser kun hendelser som er meldt inn til 110-sentralen. Det er ikke nødvendigvis lading som har forårsaket brann. (Kilde: BRIS/brannstatistikk.no)

Vi tror dette er interessant for deg