Voksen kvinne som setter ipad til lading
Foto: Johner

Ladevett for trygg lading

I norske hjem er det flust av elektrisk utstyr, leker og andre duppeditter med batteri som må lades. Følg ladevettreglene for å lade trygt.


Det er heldigvis ikke mange branner som starter i elektriske produkter under lading. Branner som oppstår uten tilsyn eller om natten, kan likevel få store konsekvenser. Med et økende antall elektriske produkter i norske hjem, øker sannsynligheten for at uønskede hendelser oppstår. Barn og unge er også flittige brukere av elektriske produkter og ladere. Det er lurt å innarbeide godt ladevett tidlig.

Lad i rom med røykvarsler

Det er lurt å lade der det finnes en røykvarsler i nærheten. Da vil røykvarsleren si ifra hvis det begynner å ryke, ulme eller brenne i batteriet.

Lad når du er våken og til stede

Batteribranner utvikles raskt og har mye varmeutvikling. Da er det viktig at man er våken og tilstede i huset, slik at du kan håndtere situasjonen som oppstår – eller komme deg raskt ut. Branner i større batterier, for eksempel i en el-sparkesykkel, kan utvikle seg veldig fort og du har kort tid til å evakuere.

Følg bruksanvisningen og bruk riktig lader

Det er viktig å lese og følge sikkerhetsanvisningene og bruksanvisningen som følger med produktet. Bruk helst original lader, eller en som er anbefalt av produsenten. Batteriet skal være merket med produsent, typenummer og ha eget CE-merke. Til sammen gir det en indikasjon på at batteriet følger alle sikkerhetskrav, og at det er trygt å bruke. 

Lad på et underlag som ikke lett kan brenne

Batteribranner har mye varmeutvikling og kan derfor spre seg raskt. Unngå derfor å lade i nærheten av lett antennelige og brennbare materialer. Du kan lade på de fleste flater som er harde, som kjøkkenbenk, bord og så videre – og rydd unna blader, papirer og andre ting som lett kan ta fyr.

Ikke lad i myke møbler som i senga eller sofaen. Myke materialer gjør at det blir mindre lufting rundt både produktet og laderen. Da blir det fort veldig varmt, noe som igjen kan utløse brann og giftig røyk. Om du i tillegg har sovnet, så er dette en svært farlig kombinasjon.

Sørg for frie rømningsveier

Det kan være fristende å lade el-sparkesykler og større elektriske apparater i korridorer eller trapperom, for å unngå at de tar opp plass inne. Dersom det begynner å brenne her så vil din og andre beboeres rømningsvei være farlig å bruke. Husk derfor: ikke lad i korridorer eller trapperom. De må kunne brukes som fluktvei ved brann.

Bytt ut skadet utstyr

Både elektriske apparater og batterier kan bli slitt eller skadet. Oppdager du en synlig skade bør du reparere eller bytte ut produktet. Har du mistanke om at utstyret eller batteriet er skadet, for eksempel hvis du har mistet det i bakken, er det best å få forhandleren til å ta en sjekk.

Følg også med på om laderen eller batteriet blir unormalt varm under ladning. Dette kan indikere at det er noe feil. Oppdager du at det kommer lyder, lukter eller unormal varme under lading: stopp ladingen.

Også batterier som ikke står til lading kan ta fyr. Årsaken er som oftest at batteriet har fått en skade tidligere.

Ring brannvesenet på 110

Hvis det begynner å brenne, ta laderen ut av stikkontakten og fjern produktet fra brennbare omgivelser hvis det er mulig. En brann i batteriet kan holdes i sjakk ved å tilføre vann for å kjøle det ned. Mange litiumbatterier inneholder en brennbar væske som ved tilstrekkelig oppvarming avgir en brennbar gass. Batteriet vil derfor ta fyr igjen om det ikke blir kjølt ned.

Hvis det oppstår en brann du ikke har kontroll på, må du ringe brannvesenet på 110.

Ladevettreglene

  1. Lad i rom med røykvarsler
  2. Lad når du er våken og til stede
  3. Les og følg produsentens bruksanvisning
  4. Bruk helst original lader
  5. Lad på et underlag som ikke lett kan brenne
  6. Ikke lad i senga
  7. Ikke lad i korridor eller i trapperom. De må kunne brukes som fluktvei ved brann
  8. Bytt ut skadet utstyr
  9. Stopp lading dersom det kommer lyder, lukter eller blir unormalt varmt
  10. Ved røyk og flammer, ring brannvesenet på 110 

Ladevettreglene er utarbeidet av DSB, Norsk brannvernforening og forsikringsselskapet If.

Last ned ladevettreglene oversatt til mange ulike språk (.zip)

Vi tror dette er interessant for deg