Bilde av mat på grill

Slik griller du trygt med gass

Ta deg tid til noen minutters vedlikehold og kontroll før du starter grillingen. Så kan du unngå uhell og skader.


Se etter lekkasjer

Se over slanger og pakninger. Se spesielt etter sprekker og skader der slangen er festet eller bøyes, hvor det gjerne sprekker først. Direkte sollys kan gjøre gasslangen sprø, slik at den sprekker fortere. En god huskeregel er å bytte ut slangene etter to til fem år.

Slik sjekker du om det er lekkasjer i gasslangen.

Unngå brann

Rengjør grillen jevnlig. Fett som samler seg i bunnen av grillen og i fettoppsamleren under, kan ta fyr og gi en kraftig brann. Husk å sette grillen i trygg avstand fra huset, så ikke kledningen tar fyr.

Ikke sett gassflasken under grillen

Når du griller bør gassflasken stå ved siden av og i litt avstand fra grillen. Da er det lettere å komme til slik at du kan stenge gasstilførselen ved behov.

Selv om grillen har et eget skap under for oppbevaring av gass, skal gassflaska ikke stå der mens grillen er i bruk. Delvis fordi det blir vanskelig å komme til hvis du plutselig må skru av gassen, delvis fordi det kan bli så varmt under grillen at slangen blir tørr og sprø.

Bytte gassflaske

Når du går tom for gass kan du bytte inn den tomme flasken på bensinstasjoner, jernvarehandlere, gassforhandlere og en rekke andre steder. Når du skal koble slangen på den nye flasken, sørg for at får satt regulatoren skikkelig på plass. Feil montering kan føre til lekkasje og brann eller eksplosjon.

Slik setter du på regulatoren riktig.

Det finnes også regulatorer på markedet som ikke slipper gassen igjennom før de er montert riktig på flasken. Skal du kjøpe ny regulator anbefaler DSB at du velger en slik type.

La flasken stå under transport

Under transport skal gassflasken stå oppreist. Alle gassflasker har en sikkerhetsventil som slipper ut gassen hvis trykket i flasken blir for stort. Hvis flasken transporteres liggende og sikkerhetsventilen går opp, vil det lekke ut store mengder propan i flytende form. Denne omdannes umiddelbart til gass, som lett kan ta fyr. Propan som lekker ut kan også gi frostskader.

Vi tror dette er interessant for deg