Gassanlegg i borettslag

Både styret og beboerne i et boligsameie har ansvar for at gassanlegget brukes lovlig og sikkert. Manglende vedlikehold eller feil bruk kan føre til alvorlige ulykker.


Styrets ansvar

Før boligsameie tar i bruk et gassanlegg skal styret melde anlegget inn til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Det gjøres via Altinn. Hvis det er flere boligsameier som skal bruke samme gassanlegg, kan innmeldingen av praktiske grunner gjøres av gasselskapet.

Styret skal kunne legge frem

  • dokumentasjon fra gasselskapet som viser at gassanlegget er konstruert, bygget, vedlikeholdt og kontrollert i samsvar med regelverket
  • dokumentasjon på at anlegget driftes, vedlikeholdes og kontrolleres på en sikker måte
  • situasjonsplan med oversikt over plassering av tank, rør og så videre
  • risikoanalyse på anlegget som er oppdatert ved eventuelle endringer
  • beredskapsplan hvor også ulykker med gass er tatt med
  • avtale med uavhengig kontrollør, teknisk kontrollorgan eller akkreditert inspeksjonsorgan, om systematisk tilstandskontroll av gassanlegget

Beboernes ansvar

Som beboer er du ansvarlig for at anlegget i din leilighet blir kontrollert og vedlikeholdt jevnlig. Hvis det brukes gassflasker i den enkelte leilighet, er det viktig å være klar over reglene for bruk, vedlikehold og oppbevaring.

Beboerne har ansvar for

  • at det utføres vedlikehold/service og kontroll av anlegget inne i egen leilighet og kunne dokumentere dette
  • å studere monterings- og bruksanvisning før apparat og anlegg tas i bruk
  • å være kjent med boligsameiets beredskapsplan
  • å være på vakt mot gasslekkasjer og ta nødvendige forholdsregler

Gass som lekker ut kan gjøre lufta eksplosjonsfarlig. Åpen ild, røyking eller en elektrisk gnist kan tenne på gassen slik at den eksploderer. Gasslekkasje i en leilighet kan derfor raskt få konsekvenser for beboere i leilighetene rundt. Propangass er tilsatt lukt slik at du raskt kan oppdage lekkasje. Dette gjør du hvis du mistenker at det lekker gass.

 

Vi tror dette er interessant for deg