Slik bytter du gassflaske

De fleste ulykker med gassgrill og andre gassapparater skjer fordi det lekker ut gass mellom gassflasken og regulatoren. Se hvordan du skifter gassflaske trygt og riktig.


Unngå lekkasje

Hvis regulatoren ikke sitter riktig fast på gassflasken kan det lekke ut propangass. Dersom gassen tar fyr kan også flaska ta fyr og eksplodere. Trykk låseringen på regulatoren godt ned for å unngå lekkasje.

Steng etter bruk

Regulatorbryteren skal være stengt når apparatet ikke er i bruk. Hvis du skal reise bort eller ikke bruke gass på en stund skal regulatorbryteren stenges og regulatoren kobles fra.

Slik setter du regulatoren på gassflasken

  1. Fjern eventuell forsegling på gassflasken. Ikke bruk kniv eller noe som kan skade pakningen. Sjekk at pakningen på flasken er hel, ren og myk.

  2. Plasser regulatoren over gassflasken. Pass på at bryteren på toppen av regulatoren er stengt slik at det røde flammetegnet er ned.

  3. Press låseringen opp og sett regulatoren ned på flaskeventilen.

  4. Trykke låseringen ned med begge hender til den går i lås med et lite klikk. Løft i regulatoren for å sjekke at den sitter på plass. Deretter kan du åpne regulatorbryteren slik at det røde flammetegnet peker oppover.

Vi tror dette er interessant for deg