Slik vedlikeholder du gassutstyret

Med enkelt vedlikehold kan du forhindre farlige gasslekkasjer.


Bytt ut gamle slanger

Gasslangen er ”ferskvare” og blir tørr og morken etter en tids bruk. Hvis slangen sprekker, lekker gassen ut og kan gi eksplosjonsfare. Gasslanger bør byttes ut hvert tredje år. Mye sollys og temperatursvingninger er noen av forholdene som påvirker hvor lenge en slange holder. Sjekk slangen for lekkasjer jevnlig, slik at du alltid er sikker på at slangen er hel før du begynner å bruke den.

Lås fast regulatoren

Sørg for at regulatoren er riktig montert og låst fast på gassflasken før du åpner ventilen. Slik bytter og monterer du gassflasken til grillen. Regulatoren bør byttes ut etter fem år.

 Sjekk slangen for lekkasjer:

  • Bøy på slangen og se etter sprekker.
  • Spray eller pensle såpevann på slange og koblinger. Bobler det, er det lekkasje.
  • Bruk nesen - gass er tilsatt lukt som gjør at du skal oppdage lekkasjer. Lukter du gass, slå av regulatoren og fjern gassflasken fra grillen.

Vi tror dette er interessant for deg