Dette gjør du ved gasslekkasje

Propangass er tilsatt lukt slik at du raskt skal kunne oppdage lekkasje. Slik går du fram hvis du lukter gass eller på andre måter mistenker at det lekker ut propan hjemme.


Ved tegn på lekkasje

  • steng for gassen
  • luft grundig ved å åpne vinduer og dører
  • stopp bruken av åpen ild og elektriske apparater

Ved alvorlig lekkasje og brann

  • forsøk å stenge ventilene
  • sørg for at alle personer kommer seg i sikker avstand fra brannstedet
  • ring brannvesenets nødnummer 110
  • forsøk ikke å slukke brannen selv

Vi tror dette er interessant for deg