Bilde av rødspritapparat
Foto: Johner

Unngå ulykker med rødsprit

Rødsprit blir blant annet brukt til å fyre opp stormkjøkken. Med noen enkle forholdsregler er ikke risikoen for ulykker så stor.


Følg med

Rødsprit er en svært brannfarlig væske. Feil bruk har ført til ulykker og stygge brannskader. Vær alltid til stede når et rødspritapparat er i bruk. Sørg også for at stormkjøkkenet eller apparatet står på et flatt underlag slik at det ikke blir søl.

Fyll på riktig

En vanlig feil er å fylle på rødsprit mens det fortsatt brenner. Da oppstår det en eksplosjonsartet brann. Vær derfor helt sikker på at flammen er slokket før du etterfyller rødsprit på et apparat som er eller nettopp har vært i bruk. Ikke fyll brenneren mer enn trekvart full.

Slokk med lokket

Flammen skal slokkes ved å legge på eller vri på lokket. Ikke prøv å blåse ut flammen – da kan du blåse brennende væske på mennesker eller ting i nærheten.

Oppbevaring

Rødsprit og andre brennbare væsker skal oppbevares i tett og tydelig merket emballasje. Du kan ikke oppbevare mer enn 10 liter i en boenhet.

Vi tror dette er interessant for deg