Bruk biopeisen riktig

Om du fyller bioetanol på ein peis eller lampe som brenn, kan det bli ein eksplosjonsarta brann. Du må difor vere heilt sikker på at flammen er sløkt før du fyller på bioetanol.


Vær varsam ved fylling

Dei siste åra er det registrert fleire alvorlege brannskadar ved bruk av bioetanolpeisar. Dei fleste brannskadane skjer på grunn av feil påfylling. Bioetanol er svært brannfarleg og brenn med ein svak, blå flamme som kan vere svært vanskeleg å oppdage.

Sjå kva som kan skje dersom du fyller bioetanol på ein brennande peis (lenke til NRK Forbrukerinspektørene).

Sjå etter bruksrettleiing

Bioetanolpeisar, bordpeisar og liknande er i sal både i butikkar og på nett. Nokre monterast på vegg, andre på golv.

Du bør velje ein biopeis som er testa (sjekk i bruksrettleiinga). Om produktet manglar bruksrettleiing eller om rettleiinga ikkje finst på norsk, bør du ikkje kjøpe produktet. DSB krev at desse produkta er testa, dokumenterte og merka slik at bioetanolpeisane er trygge å bruka.

10 råd for å unngå ulukke med biopeis

  1. Ikkje fyll på ny bioetanol når peisen er i bruk eller varm.
  2. Unngå stearinlys eller andre tennkjelder i nærleiken når du fyller bioetanol.
  3. Fyll frå 1-liters flasker.
  4. Ved søling, sørg for å tørke skikkeleg opp.
  5. Plasser biopeisen slik at den ikkje kan velte.
  6. Ikkje flytt på peisen når den er i bruk.
  7. Forlat aldri biopeisen når den er i bruk.
  8. Plasser biopeisen utanfor rekkevidda til born og dyr.
  9. Sørg for god lufting.
  10. Sjekk at biopeisen har synleg åtvaringsmerking.

Vi tror dette er interessant for deg