Frakt og oppbevaring av bensin

Som privatperson kan du lagre totalt inntil 60 liter bensin innendørs på egen eiendom. Du kan frakte inntil 240 liter av gangen. Hver enkelt beholder må ikke romme mer enn 60 liter.


Dette kan du lagre

Du kan lagre inntil 10 liter bensin i boligen din. Hvis du har en utvendig bod eller garasje kan du i tillegg lagre inntil 50 liter bensin her. 

Forebygg brann

Oppbevaring av bensin krever i følge lov at du er aktsom og forebygger brann og annen ulykke. Bruk aldri ild der du oppbevarer eller når du håndterer bensin. Sørg også for at det er ryddig og ikke lagres brennbare materialer som papp eller papir der du oppbevarer bensinen.

Transport av bensin

Som privatperson kan du frakte inntil 240 liter drivstoff per bil av gangen. Det er bare lov å bruke kanner og beholdere av god kvalitet, som for eksempel en jerrykanne. Den enkelte beholderen skal ikke romme mer enn 60 liter.

Kanner av plast skal være testet for oppbevaring av bensin. De fleste plastreservekanner du får kjøpt har merking som viser at de oppfyller disse kravene.

Vi tror dette er interessant for deg