Båt med kalesje i fart
Foto: Johner

Slik forebygger du brann i båten

En brann om bord i båt kan raskt få store konsekvenser. Liten plass, materialer som lett tar fyr og vanskelige rømningsveier er en farlig kombinasjon. Her er noen grep for å gjøre det mer brannsikkert om bord.


Begynn før turen starter

God brannforebygging handler om forberedelser før noe skjer. Det betyr at du må planlegge før du legger fra kai.

Sørg for varsling og slokkeutstyr

I fritidsbåter har vi ofte liten plass, materialer som fort tar fyr og brannfarlige væsker som bensin, diesel, rødsprit eller gass. En brann om bord i en fritidsbåt kan derfor spre seg svært raskt. Dersom du ligger til havn med andre båter i nærheten kan flammene også raskt flytte seg videre.

Monter røykvarsler slik at du får tidlig varsling. Dette er spesielt viktig dersom du sover i båten. Husk også å teste røykvarsleren og bytte batteri jevnlig. Får du tidlig varsling og har slokkeutstyr lett tilgjengelig, er sjansen større for at du klarer å slokke eller rømme i tide. Som ved enhver brann er det også viktig å varsle alle om bord og i nærliggende båter, hvis det begynner å brenne.

Lag en plan for evakuering

Ha en plan for evakuering og sørg for at rømningsveier fra alle områder i båten er frie. Da kan alle om bord kan komme seg raskt vekk hvis det blir behov. Dette er også viktig dersom det begynner å brenne i nabobåten.

Øv gjerne på denne evakueringsplanen, spesielt dersom du har barn, slik at alle vet hva de skal gjøre om noe skulle skje. Sørg også for at redningsvester er lett tilgjengelig og at alle om bord vet hvor de er.

Vær aktsom

Det er ofte mye brannfarlige stoffer om bord i båter, som for eksempel bensin, diesel og olje. Før sesongen starter bør du se over at alle slanger og koblinger er tette, slik at du ikke får farlige lekkasjer.

Pass på når du fyller drivstoff. Tørk vekk eller vask bort søl hvis du er uheldig å få drivstoff på eller i båten. Dersom du oppbevarer brannfarlige væsker i tanker eller dunker, sørg for trygg og stabil oppbevaring som tåler båtens bevegelser gjennom sjøen uten å velte eller lekke. Vær også forsiktig ved bruk av åpen ild som fyrstikker, levende lys og røyking.

Vedlikehold gassapparater

Har du gassapparater om bord, for eksempel til varme eller matlaging, må du sørge for at både apparater, slanger og koblinger er godt vedlikeholdt. Husk at mange slike gassopplegg kun skal installeres, kontrolleres og repareres av fagfolk.

>> Tips og råd om trygg bruk av gass

Det er lurt å sette opp en gassdetektor på gulvet nær gassflaska eller andre steder der gass kan lekke. Installer også en CO-varsler (kullosvarsler), slik at du blir varslet ved dårlig forbrenning og fare for kullosforgiftning.

>> Slik unngår du kullosforgiftning

Sjekk det elektriske anlegget

En stor andel av alle branner starter i det elektriske anlegget. Dette gjelder også for branner til sjøs. Sørg for at det elektriske anlegget og utstyret i båten er installert av fagfolk og brukes riktig. Husk at slike anlegg også trenger jevnlig kontroll og vedlikehold. Dette skal også gjøres av fagfolk.

Om du skal koble deg til landstrøm skal du kun bruke skjøteledning beregnet for utendørs bruk. Se også over at kabel, kontakt og plugg er i god stand før bruk, uten rust og synlige skader.

Bruk aldri elektriske apparater beregnet for innendørs bruk ute.

Råd om brannsikkerhet i båt

  • Monter røykvarsler og test den jevnlig.
  • Ha slokkeutstyr lett tilgjengelig.
  • Lag en plan for evakuering, øv på planen. Sørg for ryddige rømningsveier.
  • Sørg for sikker oppbevaring av brannfarlige stoffer. Unngå søl.
  • Sjekk at det ikke er lekkasjer i motorrom, slanger og koblinger.
  • Vedlikehold gassapparater, slanger og koblinger.
  • Monter gassvarsler og pass opp for kullosforgiftning.
  • Bruk elektriske apparater riktig og sørg for at det elektriske anlegget er montert riktig og blir vedlikeholdt av fagfolk.

Vi tror dette er interessant for deg