Slik unngår du kullosforgiftning

Hvis et gassapparat ikke virker som det skal forbrennes ikke gassen skikkelig. Da dannes det farlig kullos. Slik unngår du de typiske feilene som kan gi kullosforgiftning.


Sørg for frisk luft

Faren for kullosforgiftning er størst der gassapparater brukes over lang tid der personer oppholder seg. Hvis rommet er lite eller har dårlig ventilasjon skal det lite kullos til. Sørg derfor alltid for god lufting i rom der du bruker gassapparater.

Det er lurt å sette opp en gassdetektor på gulvet nær gassflaska eller andre steder der gass kan lekke. Installer også en CO-varsler (kullosvarsler), slik at du blir varslet ved dårlig forbrenning og fare for kullosforgiftning.

Følg bruksanvisningen

Sjekk også i bruksanvisningen hvor stort rom apparatet krever. Apparater som forbrenner mye gass og oksygen, som for eksempel frittstående gassvarmeovner uten avtrekk, bør ikke brukes lenge av gangen. Slike ovner skal holdes under oppsyn og aldri plasseres i rom der noen sover. Gassapparater beregnet for utendørs bruk må aldri brukes innendørs.

Vedlikehold apparatene

Typiske feil på gassapparat er at brenneren er delvis tettet igjen av støv eller skitt, eller at deler av apparatet er slitt eller ødelagt på grunn av skader eller dårlig vedlikehold.

Slik vedlikeholder du gassutstyret på hytta

Husk å ta vare på bruks- og vedlikeholdsinformasjonen som fulgte med apparatet, og følg denne. Har du apparater som brukes sjelden bør du også støvsuge eller blåse vekk støv før bruk. Dette gjelder spesielt gassdrevne kjøleskap, der luftinntaket er nær gulvet.

Noen gasskjøleskap har deler som må rengjøres spesielt (bla. røret over brenneren/flammen bak på kjøleskapet). Dette er svært viktig og skal være beskrevet i bruksanvisningen.

Slik unngår du den farlige kullosen:

  • Sørg for god ventilasjon der du bruker gassovn og andre gassapparater.
  • Sjekk at gassapparatet er til innendørs bruk.
  • Sørg for at rommet der du skal bruke gassapparatet er stort nok.
  • Følg med når du bruker gassovner og gasskomfyrer.
  • Ikke bruk frittstående gassovner uten avtrekk over lang tid.
  • Følg bruks- og vedlikeholdsveiledningen som følger med apparatet.

Hva er kullos og kullosforgiftning?

Hvis et gassapparat ikke virker som det skal, forbrennes ikke gassen skikkelig. Da dannes det kullos – som igjen kan gi kullosforgiftning. Kullos er en gass som verken lukter eller smaker noe, derfor er den vanskelig å oppdage. Det skumle med kullos er at du gradvis vil bli trett og sliten, og etter hvert ute av stand til å håndtere situasjonen før du blir kvalt.

Vi tror dette er interessant for deg