Mennesker i bymiljø som beveger seg
foto: Johner

Slik forbereder du deg på farlige situasjoner

I en farlig situasjon må viktige beslutninger tas raskt. Tenk igjennom ulike scenarier, hvordan du ville ha reagert og hva du ville gjort. Da er du bedre rustet til å handle riktig om du havner i en farlig situasjon.


Vær beredt

Øving er et sentralt element i all beredskapsplanlegging. Personlig beredskap er intet unntak. Tenker du igjennom hvordan du ville ha reagert om du havnet i en truende og farlig situasjon, kan det hjelpe deg til å ta riktige valg under en reell hendelse.

Det er umulig å forberede seg på alle tenkelige situasjoner. Hver situasjon er unik, og det som fungerer ett sted, fungerer kanskje ikke et annet. Likevel er det noen generelle råd som kan være nyttige i planleggingen.

Bevar roen

I nær sagt alle farlige situasjoner, enten det er naturkatastrofer, store ulykker, terrorangrep eller forbrytelser der en eller flere gjerningspersoner oppfører seg truende, er det en fordel om du klarer å bevare roen. Fokuser på å komme deg raskt i sikkerhet, slik at du kan danne deg et overblikk over situasjonen. 

Hjelp andre

Hjelp de som trenger hjelp og bidra der du kan, uten å bringe din egen sikkerhet i fare. Varsle de som befinner seg i nærheten.

Varsle og lytt til myndighetene

Varsle nødetatene (110, 112 og 113) dersom du har mulighet og de ikke allerede er på plass. Hold deg orientert via radio, tv, internett og myndighetsprofiler på sosiale medier. Følg råd og oppfordringer fra politiet og andre myndigheter. Spre ikke rykter, og vær kildekritisk.

Unngå overbelastning av mobilnettet

Under kriser kan nettet bli overbelastet fordi mange ringer samtidig. Bruk derfor kun mobilen til nødvendige samtaler. Om du ønsker å bekrefte at du er uskadd kan du også bruke sosiale medier eller meldingsapper.

Råd i farlige situasjoner

  • Hold deg rolig og kom deg i sikkerhet
  • Hjelp til der du kan uten å bringe din egen sikkerhet i fare
  • Varsle nødetatene hvis de ikke er på plass
  • Hold deg orientert og følg råd fra politiet og andre myndigheter
  • Bruk mobilen kun til nødvendige samtaler da nettet kan bli overbelastet.

Vi tror dette er interessant for deg