Disse rømningsveiene må du ha

Åtte av ti dødsbranner skjer i egen bolig. Med flere rømningsveier er sjansen større for å redde seg ut i live.


Hovedkravet er at alle boliger skal ha minst én rømningsvei som fører direkte til det fri. Boliger med flere bebodde etasjer må ha alternative rømningsveier i tillegg.

Kravene rømningsveier som gjelder for din bolig kommer an på når boligen ble bygget. Det kan være forskjell på kravene som gjaldt den gang, og kravene som gjelder i dag. Det er fortsatt kravet fra byggetidspunktet som gjelder.

Rømningsveien fra boligen skal enten

  • føre ut til det fri eller
  • føre til et brannsikkert sted eller
  • føre til en rømningsvei (korridor) med to uavhengige rømningsretninger. I praksis betyr dette at korridoren skal ende ut i det fri eller i to forskjellige trapperom som igjen fører til det fri.

Finn din type bolig i listen nedenfor og se hvilke rømningsveier du bør ha

Vi tror dette er interessant for deg