Hva er en alternativ rømningsvei?

Det skal være mulig å rømme fra brann fra alle plan og etasjer hvor folk bor eller oppholder seg. Se hvordan du kan rømme fra andre etasje eller fra kjelleren.


Hovedkravet er at alle boliger skal ha minst én rømningsvei som fører direkte til det fri. Boliger med flere bebodde etasjer må ha alternative rømningsveier i tillegg. Her er ulike alternative rømningsveier og hvilke krav som gjelder til disse.

Gjennom vindu

Hvis det er mindre enn 5 meter ned til bakken kan du bruke vindu eller balkong som rømningsvei. Åpningen i vinduet må være minst 0,5 meter bred og minst 0,6 meter høy. Summen av bredde og høyde skal være minst 1,5 meter. Vinduet bør ikke være takvindu. For hver etasje skal minimum annethvert rom ha rømningsvindu.

Brannstige

Monterer du brannstige med ryggbøyle - et slags bur rundt stigen som sikrer at du ikke faller bakover - kan du bruke vindu som ligger til og med 7,5 meter over bakken som rømningsvei.

Monter stigen minst to meter fra vinduer i etasjen under. Hvis det brenner i etasjen under vil det være umulig å bruke stigen hvis den er montert for nær vinduet. Hvis du må ha stigen nærmere enn minimumsavstanden må du sette opp flammeskjerm som beskytter stigen ved brann.

Rømningsvei fra kjelleren

Du kan rømme fra kjelleren via dør i kjellervegg som leder direkte ut til det fri. Et kjellervindu pluss en kjellertrapp opp til første etasje, med utgang videre ut på bakkeplan er også en mulig løsning. Vinduet må da være minst 0,5 meter bredt og minst 0,6 meter høyt. Summen av bredde og høyde skal være minst 1,5 meter. 

Du kan ha andre mål på rømningsvindu fra kjeller som er godkjent etter eldre bygningsregler - sjekk med kommunen hvilke regler som gjaldt på oppføringstidspunktet.

Skal du bruke kjellervindu som rømningsvei må det ikke være fare for at snø kan tette igjen vinduet fra utsiden. Monter eventuelt varmekabler for å unngå denne risikoen.

Vinduet må være lett å rekke opp til fra innsiden, og lett å komme ut av. Husk at vinduer som åpnes ved å løfte oppover kan være vanskelige å rømme gjennom. Kjellervinduer som brukes som rømningsvei må ikke lede ut til rom eller sjakter som er vanskelig å klatre videre ut av.

Vi tror dette er interessant for deg