Bilde av jenter i kostyme
Foto: Johner

Velg trygge kostymer

Kostymer til barn under 14 år regnes som leketøy og skal være CE-merket. Velg kostymer som sitter tettere på kroppen fremfor tynne, luftige plagg som lett kan ta fyr.


Pass på levende lys

Levende lys og lykter hører festlige anledninger til. Sett lys og lykter i god avstand fra der hvor barn skal gå og leke. Husk at vide skjørt, lange skjerf og flagrende kapper lett tar fyr og brenner godt, hvis de kommer i kontakt med åpen flamme. Det tryggeste er derfor å erstatte stearinlys/åpen flamme med LED-lys. 

Velg kostymer og drakter som sitter tettere på kroppen. Da er det ikke like fort gjort å komme borti ild ved et uhell. Kroppsnære stoffer brenner heller ikke like godt, siden det er mindre luft tilgjengelig.

Sjekk materialene

Mange kostymer er laget av kunstige stoffer, for eksempel nylon eller polyester. Når polyester og nylon tar fyr brenner de saktere enn bomull og slokker ofte av seg selv. Likevel kan brannskadene bli dypere, fordi stoffet smelter og brenner seg fast i huden. 

Rene bomullsstoffer tar lett fyr og brenner godt. Jo tynnere og luftigere stoffet er, jo lettere brenner det.

Hvis uhellet er ute kan det være greit å vite hvordan du slokker brann i klær.

Se etter CE-merket

Kostymer for barn regnes som leketøy og skal være CE-merket. Et generelt krav til leketøy er også at alle advarsler som gjelder produktet skal være klart synlige, lett leselige, lett forståelige og presise.

En advarsel skal innledes med ordet "advarsel/advarsler", og både advarsler og sikkerhetsinstrukser skal skrives på norsk. Hvis kostymet har pynt eller deler som kan falle av og være farlige for små barn, skal produktet i tillegg merkes med "Forbudt for barn 0-3 år". 

Dersom du opplever at et barnekostyme er eller kan være farlig for barn vil vi gjerne at du melder fra til oss. I databasen Farlige produkter kan du også se hvilke produkter som har blitt registrert som farlige eller potensielt farlige.

Masker, sminke og andre effekter kan også inneholde helse- og miljøfarlige stoffer. Erdetfarlig.no forteller deg hvilke stoffer bør styre unna.  

Vi tror dette er interessant for deg