Jente med ipad i stol foran brennende gasspeis
Foto: Johner

Slik melder du inn et gassanlegg

Hvis du oppgraderer huset med for eksempel gasspeis eller veggmontert gassovn, må du ofte ha en nedgravd gasstank på eiendommen. Dersom tanken har et volum på 0,4 kubikkmeter eller mer, må du melde inn gassanlegget til DSB.


Skjema for innmelding av gassanlegg

For å melde inn et gassanlegg, må du bruke skjemaet som heter "Melding om håndtering av farlig stoff". Det finner du i skjemaoversikten under kategorien "Farlige stoffer og transport av farlig gods" på DSB sin nettside. 

Utfylling av skjema

For å fylle ut skjemaet må du logge deg inn i Altinn på vanlig måte. I skjemaet må du blant annet registrere kontaktinformasjon og stedfeste anlegget på kartet. Du må også oppgi hvilken type anlegg du har, hva slags stoff anlegget bruker og hvor stort volum tanken har.

Gassanlegg i boliger omfatter typisk en lagertank med fast rørnett inn til gassforbrukende utstyr. Dersom du har et slikt anlegg velger du "forbruksanlegg" i nedtrekkslisten under "Anleggstype" i skjemaet. Bruker anlegget ditt propan, velg LPG (liquid petroleum gas) i nedtrekkslisten med farlige stoffer.

Ta vare på kvitteringen

Når innmeldingen er sendt, får du en kvittering. Den må du må ta vare på. Innmeldingen må alltid stemme overens med de faktiske forholdene på anlegget.

Vi tror dette er interessant for deg