Barn under 7 år bør ikke bruke snorkel

DSB og fagekspertisen i Norge ber foreldre som kjøper snorkel til barna sine om å være forsiktige, og advarer om snorkler som markedsføres til altfor unge barn.


Det finnes snorkler som er tilpasset et lavere lungevolum. Snorkeler beregnet for barn har 1 til 1,2 dl volum og er maksimalt 30 cm lang for å forhindre at barnet puster den samme luften inn og ut.

Det er viktig at barnet klarer å puste dypt nok til at ny frisk luft tilføres lungene og man unngår CO₂-forgifting. Barn og unge over 50 kilo kan bruke voksensnorkel.

Når barn skal snorkle er det viktig at foreldre følger godt met. Det beste er om foreldre er i vannet og tester snorkelen sammen med barna.

Norges Dykkeforbund (NDF) anbefaler ikke fridykking for barn under 7 år. 

Vi tror dette er interessant for deg