Gutt som holder en oppblåst badekrokodille og en hov
Foto: Johner

Kjøp og bruk av oppblåsbare badeleker

Lek og moro på stranda og i vannet hører sommeren til. Det finnes utallige produkter på markedet, men ikke alle egner seg for små barn. Her er våre råd.


Ulike krav til ulike produkter

De fleste badedyr og oppblåsbare badeleker som brukes på strendene i sommersesongen, defineres som leketøy og skal oppfylle en rekke krav. Dette gjelder leker som er beregnet for bruk på grunt vann, og som kan holde et barn flytende eller støtte barnet i vannet. Små bademadrasser og baderinger med diameter under 1,2 meter, er eksempler på slike leker.

Badeleker som er over 1,2 meter i diameter er normalt beregnet for bruk på dypt vann og regnes derfor ikke som leketøy, men som sport og fritidsprodukt. Svømmeopplæringsutstyr for barn regnes heller ikke som badeleke. Her gjelder det andre krav enn for leketøy.

Krav og CE-merking for badeleker til barn 

De som produserer, importerer og selger produktene skal sørge for at produktene oppfyller forskriftens krav til sikkerhet og dermed er trygge å bruke. Produktene skal merkes med CE-merket, som er produsentens garanti for dette.

Kravene sier for eksempel at badeleker skal ha advarselsskilt og tydelig merking med hvilken aldersgruppe de er beregnet for.

DSB og Miljødirektoratet har ansvaret for tilsyn med at forskriften følges. Det betyr at vi kan gjøre markedskontroller og stikkprøver, for å sjekke at produsentene oppfyller kravene. Det betyr ikke at alle produktene som finnes på markedet er testet og godkjent av oss.

Som forbruker må du derfor selv være oppmerksom og gjøre en vurdering før du kjøper et slikt produkt. Det er også viktig å tenke sikkerhet under bruk.

Dette bør du passe på

Les bruksanvisningen og velg leker som passer til aldersgruppen hvis du kjøper til et barn. Oppblåsbare badeleker er ikke sikkerhetsprodukter og skal ikke benyttes som et alternativ til redningsvest eller andre produkter som ivaretar sikkerheten.

Følg alltid med på barn som leker med oppblåsbare badeleker i eller i nærheten av vann. Barn som ikke kan svømme bør bruke redningsvest.

Selv om det stilles krav til sikkerhet og funksjonalitet både på oppblåsbare leker og flytende fritidsartikler, må man huske på at det også er ytre forhold som kan virke inn på sikkerheten. For eksempel kan vind eller strømforhold føre til at man blir dratt utover, slik at det blir vanskelig å komme seg i land.

Det er også viktig å huske på at mange store badeleker/flytende fritidsartikler som samles på stranda eller i vannet vil også gjøre det vanskelig å holde oversikten, både til lands og til vanns.

Sjekkliste ved kjøp:

  • Se etter at produktet er CE-merket og merket med advarselen «Må bare brukes på vanndybder der barnet kan stå, og under tilsyn av en voksen».
  • Sjekk aldersmerkingen og velg leke etter alder dersom du skal kjøpe til barn.
  • Sjekk at luftventilen har en stopper/propp. Denne skal være fastmontert på produktet.
  • Se om det angis vektgrenser og sørg for at oppdriften er god nok i forhold til vekten produktet skal bære.
  • Se etter instrukser for sikker bruk og/eller spør forhandler.

Huskeliste for riktig bruk:

  • Produktene er leker og ikke sikkerhetsprodukter.
  • Les og følg bruksanvisningen og eventuelle advarselsmerkinger.
  • Vurder om produktet er egnet for ditt barn, ut ifra alder og størrelse på barnet og svømmedyktighet. Barn som ikke kan svømme bør bruke redningsvest. 
  • Legg vekk mobilen og følg med når barna leker.

Meld fra om mangler

Er du bekymret eller usikker på noe vedrørende merking eller bruk av produktet, bør du melde fra til utsalgssted og/eller myndighetene.

På siden farligeprodukter.no kan du melde fra om bekymringer for ulike produkter. Her ligger det også viktig informasjon om produkter som er farlige og som det er viktig at man ikke bruker. Gjør det derfor til en vane at du sjekker farligeprodukter.no hvis du skal handle, spesielt i utlandet, på internett eller på bruktmarkedet. Regnes produktet som farlig, bør du naturligvis styre unna.