Barn under 7 år bør ikkje bruke snorkel

DSB og fagekspertisen i Norge ber foreldre som kjøper snorkel til barna sine om å vere forsiktige, og åtvarar om at det finst snorklar som blir marknadsført til altfor unge barn.


Det finst snorklar tilpassa eit lågare volum. Snorkelen for barn har 1 til 1,2 dl volum og er maksimalt 30 cm lang for å hindre at den same lufta blir pusta inn og ut.

Det er viktig at barnet mestrer å puste dypt nok slik at ny frisk luft tilføres lungene og man unngår CO₂-forgiftingBarn og unge over 50 kilo kan nytte vaksensnorkel. 

Videre er det viktig at foreldre følgjer godt med om barna skal snorkle, det beste er om foreldre er i vatnet og testar snorkelen saman med barna.

Noregs Dykkeforbund (NDF) anbefaler ikkje fridykking for barn under 7 år. 

Vi tror dette er interessant for deg