Slik sikrer du deg mot lyn

Lynnedslag kan skade elektriske apparater og i verste fall starte en brann. Følg disse rådene så er du bedre forberedt hvis uværet kommer.


Lynnedslag kan gi overspenninger i det elektriske anlegget. Da blir spenningen høyere enn det anlegget er beregnet for. Dette kan ødelegge elektrisk ustyr eller starte brann. Utstyr kan også svekkes av lyn slik at skader først oppstår etter noen uker. Elektronisk utstyr er spesielt utsatt, men også varmtvannsbereder, kjøleskap og fryser får fort skader.

Installer overspenningsvern

Et overspenningsvern leder overspenningene vekk fra anlegget og reduserer faren for at elektrisk utstyr blir skadet ved lynnedslag eller forstyrrelser i e-verkets nett. Overspenningsvern deles ofte inn i to typer vern; grovvern og finvern.

Grovvern brukes ofte som betegnelse på den typen overspenningsvern som monteres i sikringsskapet. I elektriske anlegg installert etter 1. juli 2010 er det krav til denne typen overspenningsvern. Se etter informasjon om dette sikringsskapet. Du kan også kontakte en elektriker for å sjekke hvis du er usikker. Har du eldre anlegg, bør du kontakte en elektriker for å få installert grovvern.

Finvern for ekstra sikkerhet

Som en ekstra forsikring mot overspenning kan du også bruke såkalt finvern. Dette plugges direkte i kontaktene der du kobler til apparater som er ekstra utsatt, for eksempel TV og PC. Sjekk at det pluggbare vernet er tilpasset norske forhold på 375V.

Trekk ut støpslene

Når støpslene ikke er plugget i kontakten, er du garantert at elektriske apparater ikke blir ødelagt som følge av overspenninger. Dersom uværet er langvarig eller du skal på ferie, bør du selvsagt ikke trekke ut støpsler til kjøleskap og fryser.

Trekk ut nettverks- og antennekabler

Overspenning finner også veien gjennom kabler til TV, fasttelefon og internett. Derfor bør du trekke ut disse kablene for å unngå skader på utstyret når det lyner. 

Vi tror dette er interessant for deg