Slik sikrer du deg mot lyn

Lynnedslag kan skade elektriske apparater og i verste fall starte en brann. Følg disse rådene så er du bedre forberedt hvis uværet kommer.


Lynnedslag kan gi overspenninger i det elektriske anlegget. Da blir spenningen høyere enn det anlegget er beregnet for. Dette kan ødelegge elektrisk ustyr eller starte brann. Utstyr kan også svekkes av lyn slik at skader først oppstår etter noen uker. Elektronisk utstyr er spesielt utsatt, men også varmtvannsbereder, kjøleskap og fryser får fort skader.

Trekk ut støpslene

Når støpslene ikke er plugget i kontakten, er du garantert at elektriske apparater ikke blir ødelagt som følge av overspenninger. Dersom uværet er langvarig eller du skal på ferie, bør du selvsagt ikke trekke ut støpsler til kjøleskap og fryser.

Trekk ut nettverks- og antennekabler

Overspenning finner også veien gjennom kabler til TV, fasttelefon og internett. Derfor bør du trekke ut disse kablene for å unngå skader på utstyret når det lyner. Det holder å trekke ut kablene som går ut av huset hvis dette er mulig.

Installer overspenningsvern

Et overspenningsvern leder overspenningene vekk fra anlegget. Dette reduserer faren for at elektrisk utstyr blir skadet ved lynnedslag eller forstyrrelser i e-verkets nett.

Overspenningsvern monteres i sikringsskapet eller plugges direkte i kontaktene. Har du overspenningsvern i sikringsskapet er elektrisk utstyr som er koblet til anlegget beskyttet. Overspenningsvern som plugges i kontaktene kalles også finvern. Det kan du bruke på apparater som er ekstra utsatt, som for eksempel TV og PC. Sjekk at det pluggbare vernet er tilpasset norske forhold på 375V.

I elektriske anlegg installert etter 1. juli 2010 er det krav til overspenningsvern. Se etter informasjon om dette sikringsskapet. Du kan også kontakte en elektriker for å sjekke hvis du er usikker.

Har du eldre anlegg, bør du kontakte en elektriker for å få installert overspenningsvern.

Vi tror dette er interessant for deg