Mann som sitter på taket og renser takrenner
foto: Johner

Slik forbereder du deg på flom

Flom kan føre til store ødeleggelser. Hvis flommen er varslet på forhånd, kan du forberede deg og avgrense konsekvensene.


I Norge blir været kontinuerlig overvåket. Store flommer blir gjerne varslet på forhånd, enten gjennom værvarsling eller spesielle flomvarsel. Dette gjør det mulig både for privatpersoner og det offentlige å forberede seg best mulig.

Fjern løse gjenstander

Flyttbare gjenstander som campingvogner, båter eller annet som oppbevares i hagen, bør sikres eller flyttes. Slike ting er gjerne verdifulle. De kan også gjøre stor skade på bruer og bygninger hvis de flyter med elver og vassdrag nedover.

Rydd og rens

Tenk forebygging og utnytt tida før vannet kommer. For å avgrense skadene på egen eiendom bør du spesielt sørge for at takrennene er åpne og at det ikke ligger kvister eller løv som stenger for vannet i avløp og mindre bekker. Rydd også verdifulle gjenstander opp fra kjelleren. Sjekk at vinduer og dører er godt lukket igjen, spesielt i kjelleren.

Husk egenberedskap

Flom kan gjøre skade på infrastruktur som veier, strømnett og vannledninger, og føre til at du blir isolert, mister strømmen, mobildekning og vann i springen. I tillegg kan det føre til at både kommunen og nødetater får mange samtidige oppgaver. Derfor er det lurt å se over egenberedskapslageret når det meldes om flom der du bor. Les mer om egenberedskap for en uke.

Tips før flommen:

  • Rydd hagen for løse gjenstander.
  • Flytt eller sikre større gjenstander som båt eller campingvogn.
  • Rens takrenner, avløpsrør og sluk.
  • Rydd verdier og elektriske apparater opp fra kjelleren.
  • Lukk vinduer og dører godt igjen.

Nettsiden varsom.no viser om og når det er varslet flom der du bor.

Vi tror dette er interessant for deg