Ring 110 ved skogbrann

Dette gjør du ved skogbrann

Oppdager du en skogbrann tidlig kan du ofte slokke den med enkle midler.


Ni av ti skogbranner skyldes menneskelig aktivitet. Bålbrenning og grilling er den vanligste årsaken. 

Varsle raskt

I startfasen kan de fleste skogbranner slokkes med enkle midler. Alle branner må varsles så raskt som mulig til nødnummer 110

Mens du venter på hjelp kan du starte slokkearbeidet selv, men ikke ta noen sjanser. Kom deg ut av området før flammene omringer deg.

Forbud mot åpen ild

For å unngå å starte en skogbrann selv: Husk det generelle bålforbudet som gjelder mellom 15. april og 15. september. Hvis det er veldig tørt, kan kommunen innføre totalforbud også til andre tider.

Les også: Hva er generelt bålforbud?

Slik slokker du skogbrann:

  1. Brekk eller hogg et lite løvtre på cirka to meter.
  2. Fjern kvister nedenfra til du sitter igjen med en dusk i toppen.
  3. Ikke slå, men prøv å børste flammene tilbake.
  4. Du kan også bruke sand eller tepper for å forsøke å kvele flammene.
  5. Er det vann og bøtter tilgjengelig, er det bare å pøse på.

 

Vi tror dette er interessant for deg