Bilde av jakttrofeer på vegg
Foto: Johner

Disse stoffene er forbudt for privatpersoner

Noen stoffer og vanlige produkter kan brukes til å lage hjemmelagde bomber. EU har derfor bestemt at tilgangen på slike stoffer skal begrenses. Her er stoffene du som privatperson ikke har lov til å kjøpe, bruke eller oppbevare.


Eksempler på produkter

Et av de forbudte stoffene på listen er sterk svovelsyre. Dette brukes typisk til avløpsrens eller som bassengkjemikalie. Både til avløpsrens og som bassengkjemikalie finnes det gode alternative produkter for privatpersoner.

Et annet stoff som er forbudt er sterk hydrogenperoksid. Dette brukes typisk av jegere til bleking av skalletrofeer, eller til bleking av trepanel. Et godt alternativ for bleking av jakttrofeer er å bruke en svakere hydrogenperoksid (12 %), men la trofeet ligge lengre.

Drivstoff med nitrometan, som for eksempel brukes til radiostyrte biler og modellfly står også på listen. Det samme gjør enkelte gjødselprodukter.

Listen med forbudte stoffer er på i alt ni produkter (se faktaboks). Forbudet gjelder også produkter som inneholder de nevnte stoffene over den gitte konsentrasjonsgrensen.

Hvis du har et stoff eller produkt som er forbudt

Svovelsyre over 15 vektprosent og nitrometan over 16 vektprosent ble forbudt for privatpersoner fra 6. mars 2023. Du må bruke opp stoffet eller levere det til din lokale bemannede avfallsstasjon innen 6. juni 2023. Etter dette er det forbudt å ha disse stoffene.

Hvis du allerede oppbevarer et av de amdre nevnte stoffene eller et produkt som inneholder mer enn tillatt mengde av stoffene på listen, skal du levere dette produktet til din lokale avfallsstasjon så raskt som mulig. Det koster ingen ting.

Ikke lov å ta med fra utlandet

I enkelte andre land i EU er det mulig å få lisens til å kjøpe. Dersom du som privatperson har en lisenes til å kjøpe de forbudte stoffene eller produktene fra et annet land, er ikke denne gyldig i Norge. Forbudet mot å kjøpe, oppbevare og bruke gjelder. Det er heller ikke lov til å bestille slike produkter på nettet.

Disse stoffene er forbudt:

  • Hydrogenperoksid over 12 vektprosent
  • Nitrometan over 16 vektprosent (ca. 12 volumprosent)
  • Salpetersyre over 3 vektprosent
  • Svovelsyre over 15 vektprosent
  • Kaliumklorat over 40 vektprosent
  • Kaliumperklorat over 40 vektprosent
  • Natriumklorat over 40 vektprosent
  • Natriumperklorat over 40 vektprosent
  • Ammoniumnitrat med 16 vektprosent eller mer nitrogen fra ammoniumnitrat

Meld fra ved mistenkelig bruk eller oppbevaring

Dersom du som privatperson oppdager noe du synes er mistenkelig bruk eller oppbevaring av disse stoffene kan du melde det til Kripos via https://www.politiet.no/tjenester/tips-politiet/ eller ringe Nasjonalt kontaktpunkt ved Kripos på telefon 23 20 80 10.