Bilde av jakttrofeer på vegg
Foto: Johner

Disse stoffene er forbudt for privatpersoner

Noen stoffer og vanlige produkter kan brukes til å lage hjemmelagde bomber. EU har derfor bestemt at tilgangen på slike stoffer skal begrenses. Her er stoffene du som privatperson ikke har lov til å kjøpe, bruke eller oppbevare.


Produkter til bleking, modellfly og gjødsel

Et av produktene på listen over forbudte stoffer er sterk hydrogenperokdid. Dette brukes typisk av jegere til bleking av skalletrofeer, eller til bleking av trepanel. Et godt alternativ for bleking av jakttrofeer er å bruke en svakere hydrogenperoksid (12 %), men la trofeet ligge lengre.

Drivstoff med nitrometan, som for eksempel brukes til modellfly står også på listen. Det samme gjør enkelte gjødselprodukter. Listen med forbudte stoffer er på i alt åtte produkter (se faktaboks). Forbudet gjelder også produkter som inneholder de nevnte stoffene over den gitte konsentrasjonsgrensen.

Ikke lov å ta med fra utlandet

I enkelte andre land i EU er det mulig å få lisens til å kjøpe. Dersom du som privatperson har en lisenes til å kjøpe de forbudte stoffene eller produktene fra et annet land, er ikke denne gyldig i Norge. Forbudet mot å kjøpe, oppbevare og bruke gjelder. Det er heller ikke lov til å bestille slike produkter på nettet.

Hvis du har et stoff eller produkt som er forbudt

Hvis du allerede oppbevarer et av de nevnte stoffene eller et produkt som inneholder mer enn tillatt mengde av stoffene på listen, skal du levere dette produktet til din lokale avfallsstasjon som har mottak av farlig stoff så raskt som mulig. Det koster ingen ting.

Disse stoffene er forbudt:

  • Hydrogenperoksid over 12 vektprosent
  • Nitrometan over 30 vektprosent (ca. 25 volumprosent)
  • Salpetersyre over 3 vektprosent
  • Kaliumklorat over 40 vektprosent
  • Kaliumperklorat over 40 vektprosent
  • Natriumklorat over 40 vektprosent
  • Natriumperklorat over 40 vektprosent
  • Ammoniumnitrat med 16 vektprosent eller mer nitrogen fra ammoniumnitrat

Meld fra ved mistenkelig bruk eller oppbevaring

Dersom du som privatperson oppdager noe du synes er mistenkelig bruk eller oppbevaring av disse stoffene kan du melde det til Kripos via nettet eller ringe Nasjonalt kontaktpunkt ved Kripos på telefon 23 20 80 10.