Hva er elektromagnetisk kompatabilitet?

Elektrisk utstyr og apparater kan forstyrre hverandre. Forstyrrelsene kan for eksempel oppleves som skurr, støy eller blinking. Dette kalles EMC-problematikk.


Hva er EMC?

Helt siden radioens barndom har elektriske forstyrrelser fra ledningsnettet og fra elektrisk utstyr vært et problem. Forstyrrelsene kan forplante seg gjennom luften som radiobølger eller gå via ledninger.

Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) handler om elektrisk utstyrs evne til å brukes samtidig uten å bli forstyrret av hverandre. EMC er derfor også en kvalitetsbeskrivelse, på linje med driftssikkerhet, ytelse eller andre krav som stilles til et produkt. Kort forklart vil produkter med lav grad av EMC bety mer forstyrrelser enn det vil for produkter med høy grad av EMC.

Hvor oppleves EMC?

Fordi vi i økende grad omgir oss med utstyr som inneholder aktiv elektronikk, kan problemet med slike forstyrrelser øke i omfang. Moderne aktive hus kan være utsatt for forstyrrelser fra ulike kilder, både i og utenfor huset. Typiske forstyrrelser er DAB-radioer som faller ut når LED-lys tennes, eller lys som begynner å blinke når den automatiske strømmåleren sender avlesning.

Elektronikk i infrastruktur og større konstruksjoner kan også være utsatt. For eksempel har LED-lysanlegget på Rockheim i Trondheim forstyrret innflygningssystemene til Værnes flyplass. Vi har også sett eksempler på at belysning i tunnel har forstyrret og blokkert nødnettet.

Hvem jobber med EMC?

Produsenter av elektriske apparater og utstyr arbeider mye med EMC-problematikk og legger inn stadig bedre beskyttelse mot slike forstyrrelser i produktene sine. De som utformer og utfører installasjoner i bygninger og andre steder må derfor også i større grad ta hensyn til EMC-problematikken, noe nevnte eksempler understreker.

DSB er norsk myndighet for EMC. Har du opplevd en uønsket eller farlig hendelse knyttet til EMC vil vi gjerne høre fra deg. Fyll ut og send oss din bekymringsmelding. Din tilbakemelding er viktig for oss i det forebyggende arbeidet.

Fakta om EMC

  • EMC handler om at forskjellig elektrisk utstyr kan fungere sammen uten å påvirke hverandre negativt
  • EMC er en kvalitetsbeskrivelse på linje med driftssikkerhet, ytelse eller andre krav som stilles til et produkt
  • EMC har også et aspekt av sikkerhet ved at samfunnsviktige funksjoner som nødkommunikasjon, flynavigasjon og lignende kan forstyrres eller blokkeres

Vi tror dette er interessant for deg