Jente som står på rødt hoverboard
Foto: colourbox

Dette bør du vite om ståhjulinger

Ståhjulinger og ståbrett kommer i mange varianter og kan kjøpes i butikk og på nett. Her er noen råd til deg som skal handle et slikt produkt enten til deg selv eller andre.


Kjøpe på nett eller i butikk?

Mange bestiller ståhjulinger og ståbrett på nettet, ofte fra utenlandske nettbutikker. Du trenger ingen tillatelser eller godkjenninger for å gjøre det. Husk likevel at du som forbruker er bedre sikret dersom du kjøper produktet i en norsk butikk. Da er det butikken som har ansvaret for at produktet er sikkert. Bestiller du fra utlandet har du selv et større ansvar.

Skal du selge eller gi bort?

Hvis du handler et selvbalanserende kjøretøy utenlands for å selge eller gi bort videre, blir du å regne som en importør. Da må du forsikre deg om at produktet er trygt, blant annet ved å sørge for at det følger med nødvendig dokumentasjon. Du bør også tenke på at du kan bli holdt ansvarlig dersom produktet du importerer forårsaker en ulykke.

Hva er kravene til selvbalanserende kjøretøy?

Ved import og omsetning på det norske markedet klassifiseres ståbrett og ståhjulinger som maskiner. Dette innebærer at det gjennom maskinforskriften stilles sikkerhetskrav til produktet som produsenten skal dokumentere at er oppfylt. Produsenten skal også CE-merke produktet.

Hvis kravene ikke er oppfylt kan det få ulike konsekvenser. For eksempel kan produktet bli stoppet av tollmyndighetene, eller importøren kan bli nektet å selge produktet på det norske markedet.

Statens Vegvesen stiller krav til hvordan ståhjulinger skal brukes og hvordan de skal være utstyrt.

Hvem kontrollerer produktene?

Mange tror at norske myndigheter fortsatt kontrollerer og godkjenner alle produkter på markedet, eller gjør kontroller av alle som selger produkter. Slik er det ikke, men det gjøres markedskontroller, både i butikker og hos importører og produsenter. I tillegg har DSB som produktmyndighet et tett samarbeid med tollmyndighetene om kontroll av produkter som kommer inn til landet.

Myndighetene i forskjellige europeiske land utveksler også informasjon om farlige produkter seg imellom. Hvis du som forbruker opplever at et produkt er eller kan være farlig, bør du sende en bekymringsmelding til DSB. På denne måten bidrar du til at farlige produkter kan lukes ut fra markedet.

Her kan du sende inn bekymringsmelding til DSB og/eller se hvilke produkter andre har meldt inn som farlige.