Slik sjekker du sikringsskapet

Sikringsskapet skal forhindre brann, elektrisk sjokk og skade på elektrisk utstyr i huset ditt. Feil i sikringsskapet kan få alvorlige konsekvenser. Her er kontrollene du kan gjøre selv og faresignalene du bør holde et ekstra øye med.


Test jordfeilbryteren årlig

Mange sikringsskap har jordfeilbrytere som skal beskytte deg mot elektrisk sjokk og brann ved feil. En jordfeilbryter skrur av sikringen automatisk hvis det oppstår jordfeil i en krets. 

I nye anlegg er jordfeilbryteren en del av automatsikringene (vippesikringene). I eldre anlegg kan jordfeilbryter være ettermontert, ofte for kurser til bad og utekontakt. Dette skal være beskrevet i oversikten inne i sikringsskapet.

Test jordfeilbryteren minst en gang årlig, for å unngå at knappen setter seg fast. Se i sikringsskapet etter instruksjoner om hvordan dette skal gjøres.

Bytt overspenningsvern etter en smell

Nye sikringsskap har også overspenningsvern. Dette skal beskytte det elektriske anlegget mot skade ved tordenvær. Vær oppmerksom på at overspenningsvernet må skiftes hvis det har blitt utsatt for en smell. Sjekk veiledningen i sikringsskapet som viser hvordan du kan kontrollere om overspenningsvernet er i orden.

Se etter faresignaler

For å unngå feil i sikringsskapet bør du se og føle etter faresignalene med jevne mellomrom. Etter kraftig tordenvær kan det også være lurt å ta en sjekk.

Varme er et tegn på at det er fare på ferde. Er skapdøren til sikringsskapet unormalt varm å ta på, bør du ta kontakt med elektriker som kan undersøke nærmere. Det samme gjelder hvis det lukter brent plast eller du hører tydelig knitring. Hvis flere lyspærer blafrer samtidig eller sikringene ofte går, er det også noe en elektriker bør sjekke ut.

Ring elektriker hvis

  • det lukter brent plast i sikringsskapet
  • du hører tydelig knitring fra sikringsskapet
  • sikringene dine går ofte, det vil si flere ganger i året
  • du opplever at flere lyspærer blafrer samtidig
  • døren til sikringsskapet er varm å ta på

Vi tror dette er interessant for deg