Hva gjør du hvis du får strøm?

Strømulykker kan gi store og i verste fall livstruende skader. Disse tegnene bør du se etter hvis noen får strøm eller støt og dette er skadene som må behandles på sykehus umiddelbart.


Skader etter strøm

Ytre og indre forbrenninger, hjerte- og pusteproblemer og nyresvikt er noen eksempler på skader du kan få som følge av strøm eller kraftig "støt". Noen skader kan også oppstå en stund etter ulykken. Slike senskader kan være psykiske plager, nerveskade, eller muskel- og skjelettlidelser.

Strømgjennomgang

Når strøm ledes gjennom en persons kropp, for eksempel fra hånd til hånd eller hånd til fot, kalles det strømgjennomgang eller elektrisk sjokk. Personer som får elektrisk sjokk skal alltid raskt til sykehus.

Melde strømskade

Alle som har vært utsatt for en strømulykke må først og fremst ta kontakt med helsevesenet. Dette er viktig, både av medisinske, og trygde- og arbeidsrettslige årsaker.

Hvis en person blir skadet i en ulykke forårsaket av strøm skal skaden meldes til DSB via dette elektroniske skjemaet. Informasjon om strømulykker som meldes inn blir brukt til statistikk og som grunnlag for DSBs informasjon og holdningsskapende arbeid.

Strømulykker som skjer i arbeidstiden eller på en arbeidsplass skal i tillegg meldes til arbeidstilsynet og politiet, avhengig av alvorlighetsgraden.

Forebygge strømskade

For å forebygge strømskader bør du sørge for at ditt elektriske anlegg er godt vedlikeholdt. Overlat vedlikehold og utvidelser til kvalifiserte fagfolk som gjør jobben på lovlig vis.

Du må til sykehus umiddelbart hvis du

 • har vært utsatt for høyspent,
 • har vært utsatt for lynnedslag,
 • har vært utsatt for strømgjennomgang
 • har vært bevisstløs eller omtåket rett etter ulykken,
 • har brannskader, eller
 • har tegn på nerveskader

 Tegn på nerveskade

 • lammelser
 • talevansker
 • balanseproblemer
 • nummenhet
 • redusert følsomhet

På Statens arbeidsmiljøinstitutt sine nettsider kan du lese mer om strømskader.

Vi tror dette er interessant for deg